رساله معماری | مطالعات معماری | دانلود رساله های معماری | رساله های معماری

رساله معماری | مطالعات معماری | دانلود رساله های معماری | رساله های معماری
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4٫56 out of 5)
Loading...

 • رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق ۲۰۹ صفحه
 • رساله بیمارستان عمومی ۱۴۸ صفحه
 • رساله بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری  ۴۳۰  صفحه

 • رساله پژوهشکده پارک علم و فناوری ۱۱۵ صفحه
 • رساله تالار شهر ۱۰۷ صفحه
 • رساله ترمینال مسافربری ۸۵ صفحه
 • رساله تئاتر شهر ۱۳۰ صفحه

 • رساله خانه سالمندان (خانه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها) ۱۹۶ صفحه
 • رساله خانه سالمندان ۱۰۸ صفحه
 • رساله خانه سالمندان ۱۶۲ صفحه

 • رساله خانه شعر و ادب ۲۹۹ صفحه
 • رساله خانه معمار ۲۸۲ صفحه
 • رساله خانه معمار ۳۰۰ صفحه

 • رساله خانه موسیقی ۱۰۰ صفحه
 • رساله خانه موسیقی ۱۳۰ صفحه
 • رساله خانه و مرکز صلح ۲۳۳ صفحه
 • رساله خانه هنر ۱۱۲ صفحه

 • رساله خوابگاه ۱۰۵ صفحه
 • رساله خوابگاه دانشجویی ۱۰۹ صفحه

 • رساله دانشکده معماری ۹۶ صفحه
 • رساله دانشکده معماری ۱۱۲ صفحه
 • رساله دانشکده معماری ۱۳۳ صفحه
 • رساله دانشکده معماری ۱۴۲ صفحه
 • رساله دانشکده منابع طبیعی ۱۵۵ صفحه
 • رساله دانشکده هنر با رویکرد تئاتر،سینما و موسیقی ۲۳۳ صفحه
 • رساله دانشکده هنر معماری ۸۱ صفحه
 • رساله دانشکده هنر و معماری ۱۰۱ صفحه
 • رساله دانشکده هنر و معماری با رویکرد زیبایی شناسی ۹۱ صفحه
 • رساله دانشکده هنر ومعماری ۱۶۲ صفحه

 • رساله درمانگاه ۲۴۰ صفحه • رساله فرهنگستان ۲۵۰ صفحه
 • رساله فرهنگسرا  ۹۸ صفحه
 • رساله فرهنگسرا  ۱۵۷ صفحه
 • رساله فرهنگسرا ۹۴ صفحه
 • رساله فرهنگسرا ۱۲۳ صفحه

 • رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۴۰ صفحه
 • رساله کتابخانه ۷۴ صفحه
 • رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار ۲۵۰ صفحه
 • رساله کتابخانه تخصصی هنر و  معماری ۱۱۲ صفحه
 • رساله کتابخانه عمومی  ۱۶۹ صفحه

 • رساله کلینیک بیماریهای خونی کودکان ۱۹۴ صفحه
 • رساله کلینیک تخصصی ۱۳۰ صفحه
 • رساله کلینیک دندان پزشکی ۲۰۷ صفحه

 • رساله مجتمع ابدرمانی ۱۴۰ صفحه
 • رساله مجتمع آموزش فنی وحرفه ایی ۲۵۲ صفحه

 • رساله مجتمع تجاری ۲۰۸ صفحه
 • رساله مجتمع تجاری تفریحی ۱۶۸ صفحه
 • رساله مجتمع تجاری و اداری ۱۲۰ صفحه
 • رساله مجتمع تجاری و اداری ۱۵۱ صفحه
 • رساله مجتمع تجاری و اداری و خدماتی ۱۳۱ صفحه

 • رساله مجتمع تفریحی توریستی ساحلی. ۱۳۵ صفحه
 • رساله مجتمع توریستی با رویکرد زمینه گرایی ۱۵۵ صفحه
 • رساله مجتمع توریستی تفریحی و اقامتی ۱۴۵ صفحه
 • رساله مجتمع جهانگردی وتوریستی ۱۳۵ صفحه
 • رساله مجتمع جهانگردی وتوریستی ۲۲۵ صفحه

 • رساله مجتمع فرهنگی تفریحی  ۱۸۰ صفحه
 • رساله مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی. ۱۰۵ صفحه
 • رساله مجتمع فرهنگی و هنری   ۱۳۲ صفحه

 • رساله مجتمع مسکونی ۱۰۵ صفحه
 • رساله مجتمع مسکونی ۱۱۲ صفحه
 • رساله مجتمع مسکونی ۱۲۴ صفحه
 • رساله مجتمع مسکونی ۱۳۰ صفخه
 • رساله مجتمع مسکونی ۱۸۰ صفحه

 • رساله مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین ۱۸۰ صفحه
 • رساله مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) ۱۲۵ صفحه
 • رساله مجموعه اقامتی و توریستی (هتل ۳ ستاره) ۱۸۲ صفحه
 • رساله مجموعه اقامتی و توریستی (هتل سه ستاره) ۱۹۴ صفحه
 • رساله مجموعه اقامتی و توریستی۱۵۲ صفحه
 • رساله مجموعه اقامتی- تفریحی ۹۲ صفحه

 • رساله مجموعه پارک آبی ۲۰۰ صفحه
 • رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر ۲۲۰ صفحه
 • رساله مجموعه تفریحی ۸۱ صفحه
 • رساله مجموعه تفریحی توریستی ۲۴۵صفحه
 • رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی ۱۳۰ صفحه
 • رساله مجموعه تفریحی توریستی واقامتی ۲۵۰ صفحه
 • رساله مجموعه توریستی تفریحی ۱۹۰ صفحه

 • رساله مجموعه سینمایی و تئاتر ۱۳۴ صفحه
 • رساله مجموعه فرهنگی ۱۹۵ صفحه
 • رساله مجموعه فرهنگی کودکان ۶۵ صفحه
 • رساله مجموعه فرهنگی هنری ۱۳۵ صفحه

 • رساله مجموعه مسکونی ۱۷۹ صفحه
 • رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک ۲۶۵ صفحه
 • رساله مجموعه مسکونی- تجاری ۱۱۳ صفحه


 • رساله مرکز تکنولوژی و فناوری ۱۷۹ صفحه
 • رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران ۲۲۱ صفحه
 • رساله مرکز طراحی پوشاک ایرانیان ( خانه مد و لباس )  ۱۸۸ صفحه
 • رساله مرکز علمی و تفریحی کودکان ۸۳ صفحه  (آموزش کودک هنر)
 • رساله مرکز مذهبی فرهنگی با رویکرد احیاء هویت انسانی ۱۷۳ صفحه به همراه تصاویر طرح


 • رساله مسجد ۷۶ صفحه
 • رساله مسجد ۱۰۰ صفحه
 • رساله مسجد ۱۳۸ صفحه پوسترهای طرح

 • رساله موزه  ۱۶۰ صفحه
 • رساله موزه آب ۱۷۱ صفحه
 • رساله موزه آسمان ۹۸ صفحه
 • رساله موزه تاریخ ۱۱۸ صفحه
 • رساله موزه خط ، تذهیب، مینیاتور، معرق ، خاتم با رویکرد هنرهای اصیل ایران ۲۴۰ صفحه
 • رساله موزه خط و کتاب ۱۰۵ صفحه
 • رساله موزه رقص ۱۴۰ صفحه
 • رساله موزه صنایع دستی ۱۳۹ صفحه

 • رساله موزه فرش ۹۷ صفحه
 • رساله موزه فرش ۱۲۰ صفحه
 • رساله موزه فرش ۲۰۴ صفحه
 • رساله موزه فرش ۳۴۹ صفحه

 • رساله موزه نور و آب ۲۶۱ صفحه
 • رساله موزه هنر ۱۰۸ صفحه
 • رساله موزه هنرهای تجسمی ۱۶۵ صفحه

 • رساله مهد کودک ۷۳ صفحه
 • رساله مهد کودک ۸۸ صفحه
 • رساله نمایشگاه، فروشگاه ومرکز خدماتی ایران خودرو ۱۱۲ صفحه

 • رساله هتل ۳ ستاره  ۱۳۳ صفحه
 • رساله هتل ۳ ستاره ۱۹۵ صفحه
 • رساله هتل ۴ ستاره ۱۱۰ صفحه
 • رساله هتل ۴ ستاره ۱۶۰ صفحه
 • رساله هتل ۴ ستاره ۲۰۰ صفحه
 • رساله هتل ۵ ستاره ۱۲۵ صفحه
 • رساله هتل اقلیمی ۱۵۱ صفحه
 • رساله هتل موزه ۱۳۵ صفحه


 • رساله یادمان سهراب سپهری ۲۲۰ صفحه

 

درباره نویسنده

تشکر از اینکه ما را انتخاب نموده اید !

مطالب مرتبط

22 نظر

  1. پروژه معمار

   سلام خانم مهندس
   متشکریم از اینکه پروژه معمار را برای خرید خود انتخاب نموده اید. در رابطه با موضوعی که اعلام فرمودید پیگیری انجام شد رساله مورد نظر موجود است جهت دریافت چکیده با بخش پشتیبانی پروژه معمار تماس بگیرید.
   موفق و پیروز باشید
   ر . میرفخاری (: پشتیبان شماره ۸

   پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test