مطالعات مجتمع صنعتی بازیافت زباله | دانلود رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع صنعتی بازیافت زباله | دانلود رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله

مطالعات مجتمع صنعتی بازیافت زباله | دانلود رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله


مطالعات مجتمع صنعتی بازیافت زباله
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه

گام اول: پروپزال مطالعات مجتمع صنعتی بازیافت زباله

بیان مساله
اهداف
منابع و پیشینه
مبانی نظری عام
چکیده تحقیق
نحوه اجرا
گام دوم : شناخت
فصل اول : مطالعات پایه
بخش یک: صنعت و معماری
۱ـ۱ـ تاریخچه صنعت
۱ـ۱ـ۱ـ تولد صنعت
۱ـ۱ـ۲ـ مهمترین عامل انقلاب صنعتی
۱ـ۱ـ۳ـ صنعت در قرن ۱۹
۱ـ۲ـ معماری صنعتی
۱ـ۲ـ۱ـ تاریخ معماری صنعتی
۱ـ۲ـ۲ـ گونه شناسی معماری صنعتی
۱ـ۲ـ۳ـ معماری صنعتی امروز
۱ـ۲ـ۴ـ معماری صنعتی ایران
۱ـ۲ـ۵ـ صنعت بومی و سنتی ایران
۱ـ۲ـ۶ـ گونه شناسی معماری صنعتی ایران
۱ـ۲ـ۷ـ بررسی صنعت در استان خراسان
۱ـ۳ـ کارخانه
۱ـ۳ـ۱ـ انواع ساختمان برای کارخانه
۱ـ۳ـ۲ـ طراحی کارخانه
۱ـ۳ـ۳ـ اهمیت طراحی کارخانه
۱ـ۳ـ۴ـ اهداف طراحی کارخانه
۱ـ۳ـ۵ـ روند طراحی کارخانه

بخش دو: صنعت بازیافت

۲ـ۱ـ بازیافت
۲ـ۱ـ۱ـ تعریف بازیافت
۲ـ۱ـ۲ـ تاریخچه بازیافت
۲ـ۱ـ۳ـ بازیافت و استفاده مجدد
۲ـ۱ـ۴ـ پردازش و بازیافت مواد زائد جامد
۲ـ۱ـ۵ـ پتانسیل بازیافت
۲ـ۱ـ۶ـ توان بازیافت

۲ـ۲ـ بازیافت مواد از زباله در ایران
۲ـ۲ـ۱ـ تعیین توان بازیافت در شهرهای بزرگ کشور
۲ـ۲ـ۲ـ روشها و صنایع بازیافتی در کشور
۲ـ۲ـ۳ـ تاریخچه سازمان بازیافت
۲ـ۲ـ۴ـ بازیافت مواد از زباله در شهر مشهد
۲ـ۲ـ۵ـ طرح تفکیک از مبدا

۲ـ۳ـ مطالعه و بررسی مواد قابل بازیافت
۲ـ۳ـ۱ـ منابع مواد زائد جامد
۲ـ۳ـ۲ـ انواع مواد زائد جامد
۲ـ۳ـ۳ـ ترکیبات مواد زائد جامد

۲ـ۴ـ ساختار فیزیکی و شیمیایی کاغذ، پلاستیک ، شیشه و فلز
۲ـ۴ـ۱ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی کاغذ
۲ـ۴ـ۲ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی پلاستیک
۲ـ۴ـ۳ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی شیشه
۲ـ۴ـ۴ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی فلز

۲ـ۵ـ روشها و صنایع بازیافتی
۲ـ۵ـ۱ـ بازیافت و دفع در کشورهای رو به توسعه
۲ـ۵ـ۲ـ مدیریت مواد زائد جامد
۲ـ۵ـ۳ـ دسته بندی و ترکیب مواد زاید جامد
۲ـ۵ـ۴ـ رابطه بین زایدات و فن آوری مناسب
۲ـ۵ـ۵ـ رابطه بین استقرار شهری و فن آوری مناسب
۲ـ۵ـ۶ـ توجیهات زیست محیطی

۲ـ۶ـ شناخت وضع موجود کارگاه ها و صنایع تبدیلی
مطالعات پراکندگی
۲ـ۶ـ۱ـ غیر مجاز بودن فعالیت ها
۲ـ۶ـ۲ـ آلودگی زیست محیطی
۲ـ۶ـ۳ـ فضای مورد نیاز جهت استقرار
۲ـ۶ـ۴ـ دسترسی ها و شبکه ارتباطی

۲ـ۷ـ مزایای تجمیع کارگاه ها و ایجاد شهرک صنعتی
۲ـ۷ـ۱ـ توجیهات فنی مجتمع صنعتی
۲ـ۷ـ۲ـ توجیهات اقتصادی مجتمع صنعتی
۲ـ۷ـ۳ـ توجیهات اجتماعی مجتمع صنعتی

فصل دوم: مطالعات تکمیلی

بخش اول: مطالعات زیست محیطی
۱ـ۱ـ مطالعه و برآورد آلایندگی های حاصل از فعالیتهای کارگاههای بازیافت
۱ـ۱ـ۱ـ کارگاه بازیافت کاغذ
۱ـ۱ـ۲ـ صنایع تبدیلی کاغذ
۱ـ۱ـ۳ـ کارگاه بازیافت پلاستیک
۱ـ۱ـ۴ـ صنایع تبدیلی پلاستیک
۱ـ۱ـ۵ـ کارگاه بازیافت شیشه
۱ـ۱ـ۶ـ صنایع تبدیلی شیشه
۱ـ۱ـ۷ـ کارگاه بازیافت فلز
۱ـ۱ـ۸ـ صنایع تبدیلی فلز

بخش دوم: اصول، ضوابط و معیارهای طراحی مجتمع صنعتی

۲ـ۱ـ معیارهای شهری و برنامه ریزی مجتمع صنعتی
۲ـ۱ـ۱ـ همسایگی
۲ـ۱ـ۲ـ تاسیسات زیر بنایی
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ شبکه دسترسی مستقل
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ شبکه اگو
۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ چاه آب و شبکه آبرسانی
۲-۱ـ۲ـ۴ـ شبکه مخابرات
۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ سیستم مصرف گاز

۲ـ۲ـ مجتمع صنعتی از دیدگاه معماری و شهرسازی
۲ـ۲ـ۱ـ جاده های ارتباط
۲ـ۲ـ۲ـ ضوابط تعیین کاربری زمین
۲ـ۲ـ۳ـ ضوابط تفکیک زمین
۲ـ۲ـ۴ـ ضوابط استقرار و همجواری صنایع

۲ـ۳ـ شناسایی اجزاء خصوصیات و ویژگی های کلی یک فضای صنعتی
۲ـ۳ـ۱ـ بخش تحویل
۲ـ۳ـ۲ـ انبار مواد و محصول
۲ـ۳ـ۳ـ بارگیری و ارسال
۲ـ۳ـ۴ـ بخشهای غیر تولید

۲ـ۴ـ مشخصات معماری

۲ـ۴ـ۱ـ نحوه آرایش توده و فضا
۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ مقیاس
۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ اقلیم
۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ زیبایی شناختی
۲ـ۴ـ۱ـ۴ـ نوع سازه
۲ـ۴ـ۱ـ۵ـ سوله
۲ـ۴ـ۱ـ۶ـ نمای توده
۲ـ۴ـ۱ـ۷ـ آرایش فضای باز

۲ـ۵ـ ابعاد، اندازه ، استانداردها و ضوابط فضاهای اصلی مجموعه
۲ـ۵ـ۱ـ عوامل محیطی
۲ـ۵ـ۲ـ نسبت قطعه زمین ساختمانی به پوشش سایت
۲ـ۵ـ۳ـ استراتژی انتخاب
۲ـ۵ـ۴ـ فواصل بین ستونها
۲ـ۵ـ۵ـ راهروها
۲ـ۵ـ۶ـ پلکان
۲ـ۵ـ۷ـ فضای اداری
۲ـ۵ـ۸ـ آزمایشگاه
۲ـ۵ـ۹ـ نمایشگاه
۲ـ۵ـ۱۰ـ سالن سخنرانی
۲ـ۵ـ۱۱ـ فضای رفاهی
۲ـ۵ـ۱۲ـ سرویسهای بهداشتی
۲ـ۵ـ۱۳ـ انبارها
۲ـ۵ـ۱۴- پارکینگ
۲ـ۵ـ۱۵ـ فضای سبز

فصل سوم: مطالعات تطبیقی

۳ـ۱ـ نمونه های داخلی
۳ـ۱ـ۱ـ کارخانه کمپوست مشهد
۳ـ۱ـ۲ـ کارخانه پلاستیک مشهد
۳ـ۱ـ۳ـ کارخانه سامان باطری
۳ـ۲ـ نمونه های خارجی
۳ـ۲ـ۱ـ‌ کارخانه بازیافت افن باخ ـ‌ لانداو
۳ـ۲ـ۲ـ کارخانه ویترا
۳-۲ـ۳ـ چاپخانه ای . سی . ان
۳ـ۲ـ۴ـ فاضلاب مونیخ

فصل چهارم : مطالعات زمینه

بخش یک: شناخت شهر مشهد
۱ـ۱ـ سابقه تاریخی شهر مشهد
۱ـ۲ـ محورهای شاخص شهر
۱ـ۳ـ توسعه شهر در آینده
۱ـ۴ـ بررسی های جمعیتی شهر مشهد
۱ـ۵ـ بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
۱ـ۵ـ۱ـ موقعیت جغرافیایی
۱ـ۵ـ۲ـ زلزله
۱ـ۵ـ۳ـ توپوگرافی و شیب
۱ـ۵ـ۴ـ وزش باد
۱ـ۵ـ۵ـ تابش آفتاب
۱ـ۵ـ۶ـ بارندگی

بخش دو: بررسی وضع موجود زباله خشک مشهد

۲ـ۱ـ آنالیز زباله خشک مشهد
۲ـ۱ـ۱ـ آنالیز فیزیکی زباله
۲ـ۱ـ۲ـ چگالی زباله
۲ـ۱ـ۳ـ میزان کل زباله خشک در ماههای مختلف سال

۲ـ۲ـ برآورد میزان تولید

بخش سه: مراحل انتخاب سایت طراحی

۳ـ۱ـ بررسی معیارهای علمی لازم برای استقرار مجتمع صنعتی بازیافت در حاشیه شهر
۳ـ۱ـ۱ـ معیارهای اقتصادی
۳ـ۱ـ۲ـ معیارهای اجتماعی
۳ـ۱ـ۳ـ معیارهای کالبدی
۳ـ۱ـ۴ـ معیارهای صنعتی
۳ـ۱ـ۵ـ معیارهای زیست محیطی
۳ـ۱ـ۶ـ معیارهای اقلیمی
۳ـ۱ـ۷ـ معیارهای ترافیکی
۳ـ۱ـ۸ـ معیارهای قانونی
۳ـ۲ـ بررسی میزان انطباق ویژگی ها با معیارهای مکان یابی
۳ـ۲ـ۱ـ ایجاد انبارهای دپو در سطح شهر
۳ـ۳ـ معرفی گزینه نهایی

گام سوم: تحلیل

۱ـ۱ـ گردآوری نهایی اطلاعات و طبقه بندی مجدد
۱ـ۲ـ تدقیق نهایی اهداف
۱ـ۳ـ ارائه راهکارها

بخش دو: مبانی طراحی معماری پروژه

بخش سه: برنامه فیزیکی
۳ـ۱ـ جمعیت مخاطب
۳ـ۲ـ ضوابط بالا دست
۳ـ۳ـ ریز فضاها
قابلیت سنجی اراضی
ایده ها

گام چهارم: طراحی

مدارک طراحی
تاسیسات و سازه

کتابنامه دانلود مطالعات معماری مجتمع صنعتی بازیافت زباله

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع صنعتی بازیافت زباله | دانلود رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 11 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

12,000 تومان