قیمت برای شما:25,000 تومان

دانلود رساله هتل 4 ستاره

هتل چيست ؟
اين واژه، خود از كلمة« هاستل ـ Hostel » مشتق شده است كه در كشور انگلستان براي ناميدن اين مراكز به كار مي‌رفت ـ مكانهايي را كه درآمريكا به همين منظور اختصاص مي‌يافت با واژة « اين ـ INN» مشخص مي‌كردند و همواره با اين كلمه در مواردي مشابه از عبارت «Coffee House» استفاده مي‌شد.
به تعبير ديگر، كلمة (Hotel) يك لغت فرانسوي مي‌باشد با معني عمارت بزرگ كه فرم امروزي خود را از همان INNهاي اروپايي و آمريكايي گرفته است.

 

 

فهرست


دانلود رساله هتل ۴ ستاره | مطالعات هتل ۴ ستاره


فصل اول : هتل چیست؟
۱-۱ هتل چیست؟ ۱
۱-۲ انواع هتل ۱
۱-۲-۱ متل ۲-۱
۱-۲-۲ هتل پانسیون ۲
۱-۲-۳ رسورت هتل ۲
۱-۲-۴ هتل های کوچک ۲
۱-۲-۵ هتل های جوانان ۳-۲
۱-۲-۶ هتل روی چرخ ۴-۳
۱-۳ تقسیم بندی هتل براساس کیفیت آن ۴
۱-۴ تقسیم بندی هتل از لحاظ نوع فعالیت ۴
۱-۴-۱ هتل مرکز شهر ۴
۱-۴-۲ هتل و متل اطراف شهر ۵-۴
۱-۴-۳ هتل فرودگاه ۵
۱-۴-۴ هتل کنوانسیون(گردهمایی) ۵
۱-۴-۵ هتل تفریحی ۵
۱-۴-۶ هتل اقامتی ۵
۱-۴-۷ هتل سوییت ۶-۵
۱-۴-۸ هتل سوپرلوکس ۶
۱-۴-۹ هتل بسیار بزرگ ۶
۱-۵ مصادیق هتل در ایران ۶
۱-۵-۱ هتل لاله تهران ۶
۱-۵-۲ هتل عباسی اصفهان ۶
۱-۵-۳ هتل انقلاب خزر چالوس ۶
۱-۵-۴ هتل پارس تبریز ۷-۶
فصل دوم : معماری هتل و فضاهای تشکیل دهنده | دانلود رساله هتل ۴ ستاره
معماری هتل و فضاهای تشکیل دهنده ی آن ۸
۱ فضاهای عمومی ۸
۲ فضاهای خصوصی ۸
۲-۱ فضاهای عمومی ۸
۲-۱-۱ گروه فضاهای مربوط به اقامت ۸
۲-۱-۲ گروه فضاهای مربوط به اقامت در فضای آزاد ۸
۲-۱-۳ گروه فضاهای مربوط به غذاخوردن ۸
۲-۱-۴ گروه فضاهای مربوط به بازی و ورزش ۸
۲-۱-۵ گروه فضاهای عمومی جنبی ۹-۸
۲-۱-۶ فضاهای مختص کارکنان ۹
۲-۱-۷ پارکینگ ۹
۲-۲ فضاهای خصوصی ۹
۲-۲-۱ اتاق ها ۹
۲-۲-۲ مسایل رفاهی و امنیتی ۱۰
۱-۲ فضاهای عمومی ۱۰
۲-۳ فضاهای غذاخوری ۱۱
۲-۳-۱ رستوران ۱۲-۱۱
۲-۳-۱ تریا ۱۲
۲-۳-۳ بوفه ۱۲
۲-۳-۴ آشپزخانه ۱۳-۱۲
۲-۳-۵ امکانات آشپزخانه ۱۵-۱۳
۲-۴ گروه فضاهای عمومی جنبی ۱۵
۲-۴-۱ ورودی و لابی ۱۷-۱۵
۲-۴-۲ پذیرش،صندوق و سرپرستی ۲۰-۱۸
۲-۴-۳فضاهای سرویس دهنده ی طبقات ۲۲-۲۰
۲-۴-۴ رختشویخانه و اتوکشی ۲۳-۲۲
۲-۴-۵ بخش مهندسی ۲۳
۲-۴-۶ فضای کارکنان ۲۴-۲۳
۲-۴-۷ انباری ۲۶-۲۴
۲-۴-۸ پارکینگ دانلود رساله هتل ۴ ستاره  ۲۶
۲-۶ فضاهای خصوصی ۲۹-۲۶
۲-۶-۱ سوییت ۲۹
۲-۶-۲ آپارتمان ۳۰
۲-۶-۳ استودیو ۳۰
۲-۶-۴ کنتکت روم ۳۰
۲-۶-۵ کاناپا ۳۰
۲-۷ مسایل رفاهی و امنیتی ۳۰
۲-۷-۱ مبلمان ۳۱-۳۰
۲-۷-۲ تابلوهای راهنما ۳۱
۲-۷-۳ نور ۳۳-۳۱
۲-۷-۴ آتش نشانی ۳۴-۳۳
۲-۸ موارد مهم در طراحی ساختمان هتل ۳۷-۳۴
۲-۹ نمونه هایی از ترکیب اتاق های هتل در یک طبقه ۳۸
فصل سوم : استانداردهای طراحی هتل
۳-۱ برنامه تخصیص فضا ۴۲-۳۹
۳-۲ تعاریف دانلود رساله هتل ۴ ستاره  ۴۳
۳-۱-۱ کلید ۴۳
۳-۱-۲ اتاق ۴۳
۳-۱-۳ دهانه ۴۳
۳-۳ شرح فعالیت ها ۴۳
۳-۳-۱ پلان طبقات اتاق های خواب ۴۴
۳-۳-۲ اشکال مختلف پلان ۴۵-۴۴
۳-۳-۳ کارایی در طرح ریزی ۴۵
۳-۴ پلان طبقات ۴۶-۴۵
۳-۴-۱طراحی کر ۴۷-۴۶
۳-۴-۲ تعیین ترکیب اتاق های خواب ۴۷
۳-۴-۳ طرح اتاق های خواب ۴۸-۴۷
۳-۵ خصوصیات مهمانان هتل ۴۹-۴۸
۳-۶ سوییت ها ۴۹
۳-۶-۱پلان سوییت ها ۴۹
۳-۶-۲ مبلمان ۵۰-۴۹
۳-۶-۳ فضای کمد ۵۰
۳-۶-۴ قفسه و کابینت ۵۰
۳-۶-۵ دکوراسیون ۵۶-۵۵
۳-۷ ابعاد و اندازه ها ۵۵-۵۲
۳-۸ طراحی فضاهای عمومی ۵۷-۵۶
۳-۸-۱ ورودی ۵۷
۳-۸-۲ لابی ۵۸-۵۷
۳-۸-۳ چک لیست لابی ۵۹-۵۸
۳-۹ فضای برگزاری مراسم ۶۱-۶۰
۳-۱۰ فضاهای ورزشی ۶۲
۳-۱۱ طراحی دفاتر اداری ۶۳
۳-۱۲ دفتر لابی و پیشخوان ۶۴
۳-۱۳ دفتر حسابداری ۶۵-۶۴
۳-۱۴ دفتر مدیر عمومی ۶۵
۳-۱۵ دفتر فروش و تدارکات ۶۶
۳-۱۶ فضاهای خدماتی و پشتیبانی ۶۷-۶۶
۳-۱۶-۱ آشپزخانه ۶۷
۳-۱۷ تقسیم بندی حدودی فضاهای انبار ۶۸
۳-۱۸ نواحی و فضاهای کارکنان ۶۹-۶۸
۳-۱۸-۱ رختشویخانه و خانه داری ۶۹
۳-۱۸-۲ ضروری ۷۰-۶۹
۳-۱۹ بخش مهندسی ۷۱
فصل چهارم : مبانی نظری معماری
۴-۱ مبانی نظری طرح ۷۲
۴-۲ ریشه های تاریخی ۷۳-۷۲
۴-۳ پست مدرنیته ۷۵-۷۳
۴-۴ معماری پست مدرن ۷۶-۷۵
۴-۵ برهم نهی – ساختن در بطن زمان ۸۹-۷۶
قصل پنجم : بررسی نمونه هتل های داخلی | دانلود رساله هتل ۴ ستاره
۵-۱ بررسی نمونه های داخلی ۹۰
۵-۱-۱هتل پارس تبریز ۹۳-۹۰
۵-۱-۲ هتل تبریز ۹۷-۹۴
۵-۱-۳ هتل استقلال تهران ۱۰۳-۹۷
۵-۱-۴ هتل شایگان کیش ۱۰۷-۱۰۳
۵-۲ نمونه های خارجی ۱۰۷
۵-۲-۱ هتل بین المللی سیلان ۱۱۱-۱۰۷
۵-۲-۲ هتل هایات رجنسی آتلانتا ۱۱۶-۱۱۱
۵-۲-۳ هتل وسیتن وارسا ۱۲۰-۱۱۷
فصل ششم : خلاصه طرح
۶-۱ جستاری در مفهوم یابی ۱۲۳-۱۲۱
۶-۲ روند شکل گیری ایده اصلی (کانسپت طراحی) ۱۲۵-۱۲۳
فصل هفتم : تحلیل سایت هتل
۷-۱ قابلیت ها و استعدادهای سایت ۱۲۷-۱۲۶
۷-۲ اقلیم و ویژگی های طبیعی سایت ۱۳۱-۱۲۸
۷-۳ تحلیل سایت دانلود رساله هتل ۴ ستاره ۱۳۵-۱۳۲

دانلود رساله هتل ۴ ستاره

جزئیات پروژه ( حتما ببینید! )

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

10.2 مگابایت

تعداد فایل ها

9 عدد

تعداد صفحات

160 صفحه

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله هتل ۴ ستاره | مطالعات هتل ۴ ستاره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test