قیمت برای شما:20,000 تومان

چکیده دانلود رساله مجتمع فرهنگی تجاری موسیقی :

توسعه فرهنگی امری است حساس ، خطیر ، چرا که یکی از اساسی ترین زیر ساخت های توسعه محسوب می شود .با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به توسعه فرهنگی در جامعه حال حاضر ما ، ضرورت ایجاد مراکز فرهنگی به روشنی قابل درک دریافت می باشد . مطالعات معماری در نهایت می کوشد . تا آثار خود را در طراحی متجلی سازد و اساسا هدف از انجام مطالعات ایجاد زمینه های مناسب ذهنی و افزایش آگاهی های موثر در ….

فهرست


دانلود رساله مجتمع فرهنگی تجاری موسیقی | مطالعات


دانلود رساله مجتمع فرهنگی تجاری موسیقی + سربرگ + برگه های تشکر + منابع و تصاویر طرح
فصل اول. ۱

چکیده :. ۱

اهداف تحقیق :. ۲

مقدمه :. ۳

۱-۱: تعریف فرهنگ. ۴

۱-۲- تعاریف دیگر فرهنگ. ۷

۱-۳- فرهنگی شدن. ۷

۱-۴-  فرهنگ عام. ۸

۱-۴-  فرهنگ عام. ۹

۱-۵- فرهنگ خاص. ۱۱

۱-۶- خرده فرهنگ. ۱۲

۱-۷- فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی. ۱۳

۱-۸- فرهنگ و شخصیت. ۱۴

دید کلی. ۱۴

۱-۹- تاثیر فرهنگ روی شخصیت. ۱۵

۱-۱۰- تغییر فرهنگ و شخصیت. ۱۶

۱-۱۱- فرهنگ ، تعلیم و تربیت و شخصیت. ۱۶

.۱-۱۲- فرهنگ پذیری. ۱۷

۱-۱۳- روانشناسی شخصیت. ۱۸

۱-۱۴- نگاه اجمالی. ۱۸

۱-۱۵- شخصیت از دیدگاه مردم. ۱۹

۱-۱۶- شخصیت از دیدگاه روانشناسی. ۱۹

تعریف موسیقی-۱۷-۱  ۲۳

-۱۸-۱دوره محاکات. ۲۶

-۱۹-۱دوره روایت. ۲۷

دانلود رساله مجتمع فرهنگی تجاری موسیقی

-۲۰-۱دوره ظلمت زبان در موسیقی. ۲۸

-۱: تعریف فرهنگسرا۲٫ ۲۸

۲-۱-۱ : وظایف و عملکرد های فرهنگسرا ها  :. ۲۹

چگونگی و زمان پیدایش موسیقی-۳-۱-۲٫ ۳۱

موسیقی و نمایش های محلی  -۴-۱-۲٫ ۳۲

موسیقی اصیل ترکی   -۵-۱-۲٫ ۳۵

آواز مثنوی  -۶-۱-۲٫ ۳۶

فصل  دوم. ۳۹

شناخت استان و شهرستان زنجان. ۳۹

۱-۱-۲ موقعیت جغرافیایی استان زنجان. ۳۹

۲-۱-۲ اوضاع کلی اقلیمی و آب و هوایی. ۳۹

۳-۱-۲ کوه ها و رود ها. ۴۰

۴-۱-۲موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان زنجان  ۴۲

۵-۱-۲ بررسی آمار و ارقام جمعیتی شهرستان زنجان. ۴۳

جدول جمعیت کشور به تفکیک استان در استان  زنجان. ۴۳

۶-۱-۲ تاریخچه شهر زنجان. ۴۳

۷-۱-۲ بافت شهر زنجان. ۴۶

۲-۲ بخش دوم: شناخت اقلیم و معماری اقلیمی زنجان. ۴۷

۱-۲-۲ اقلیم. ۴۷

۱-۱-۲-۲ تقسیمات اقلیمی در ایران. ۴۸

۲-۱-۲-۲ اقلیم سرد(کوهستانهای غربی). ۴۹

۲-۲-۲ فرم ساختمان و اقلیم. ۴۹

۳-۲-۲ تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافیایی  ۵۰

۴-۲-۲ سطوح قائم. ۵۰

۱-۴-۲-۲دیوارهای جنوبی. ۵۰

۲-۴-۲-۲دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی. ۵۰

دانلود رساله مجتمع فرهنگی تجاری موسیقی

۳-۴-۲-۲ دیوارهای شرقی، غربی و شمالی. ۵۱

۵-۲-۲سطوح افقی. ۵۱

۶-۲-۲ سطوح شیب دار. ۵۱

۳-۲شرایط اقلیمی شهر زنجان. ۵۲

۱-۳-۲دما و رطوبت هوا. ۵۲

۲-۳-۲ بارش و دما. ۵۴

نتیجه :. ۵۴

۳-۳-۲ تابش. ۵۵

۴-۳-۲ باد. ۵۶

۴-۲ نتیجه گیری معماری اقلیمی شهر زنجان. ۵۷

۱-۴-۲ فرم مطلوب ساختمان در شهر زنجان. ۵۹

۲-۴-۲ جهت استقرار ساختمان. ۵۹

۳-۴-۲طراحی اقلیمی سایت:. ۶۰

۴-۴-۲  اندازه پنجره ها و سایبانها. ۶۰

۵-۴-۲  فرم بام ساختمان. ۶۰

۶-۴-۲ مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی. ۶۱

۳-۱- مجموعه فرهنگی- هنری آسمان. ۶۴

۶-۱-۱- سالن چند منظوره :. ۶۵

۶-۱-۲- سالن قطب‌الدین شیرازی :. ۶۵

۶-۱-۳- فصل سوم : فیلمخانه :. ۶۶

۶-۱-۴- سالن کوچک نمایش. ۶۶

۶-۱-۵- مرکز مطالعات و تحقیقات اینترنتی :. ۶۶

۶-۱-۶- محققان و پژوهشگران :. ۶۶

۶-۱-۷- هنرمندان و تولیدکنندگان آثار هنری :. ۶۷

۶-۱-۸- پلاتوی تلویزیونی :. ۶۷

۶-۱-۹ – فروشگاه محصولات فرهنگی- هنری :. ۶۸

۶-۱-۱۰- امکانات محوطه باز :. ۶۸

-۲-۳ فرهنگسرای نیاوران. ۶۹

۳-۳-فرهنگسرای  اوفن کلیس. ۷۳

فصل چهارم. ۷۹

استانداردها. ۷۹

۴-۱- کتابخانه. ۷۹

۴-۲- سالن ها. ۷۹

۴-۳- آمفی تئاتر (سالن اجتماعات). ۸۱

۴-۴- تالار تماشاچیان. ۸۱

۴-۴-۱- الف) ورودی. ۸۱

۴-۴-۲- ب) سرسرای انتظار. ۸۲

۴-۴-۳- ج) رختکن. ۸۲

۴-۴-۴-  د) تالار تماشاچیان. ۸۲

۴-۴-۵- هـ ) محل نشستن. ۸۳

۴-۴-۶- و) ابعاد صحنه. ۸۳

۴-۴-۷- ز) پشت صحنه. ۸۳

۴-۴-۸- ح) پرده نمایش. ۸۴

۴-۴-۹- ط) تهویه مطبوع سالنها. ۸۴

۴-۵- توالت ها. ۸۴

۴-۶- صندلیهای سالن اجتماعات. ۸۴

۴-۷- فضاهای آموزشی. ۸۵

۴-۸- ویژگیهای محیط آموزشی. ۸۵

۴-۹- نور و روشنایی. ۸۶

۴-۹-۱-  نور طبیعی :. ۸۶

۴-۹-۲- نور پردازی سقفی :. ۸۷

۴-۹-۳-  چنجره های نواری افقی :. ۸۸

۴-۹-۴-  نور پردازی بوسیله  پنجره های عمودی متمرکز :  ۸۸

۴-۹-۵- نور مصنوعی :. ۸۸

۴-۱۰-رنگ. ۹۰

مقدمه. ۹۰

خلاصه داستان. ۹۰

۴-۱۰- ۱- رنگ زرد. ۹۰

۴-۱۰-۲- رنگ سبز. ۹۱

۴-۱۰-۳- رنگ سفید. ۹۱

۴-۱۰-۴- موارد منع مصرف رنگ‌های شاد. ۹۱

نتیجه. ۹۱

۴-۱۱-آمفی تئاتر و سالن  چند منظوره  :. ۹۲

۴-۱۲- صوت. ۹۲

۴-۱۳- فضاهای تشکیل دهنده بخش آموزشی. ۹۳

۴-۱۴- کلاسهای درس. ۹۳

۴-۱۴- سناریو. ۹۳

۴-۱۶-دیاگرام. ۹۶

۴-۱۷- سازه و تأسیات. ۹۷

۵-۱- تاسیسات. ۹۷

۵-۲- سیستم اطفاء حریق. ۹۷

فصل  پنجم. ۹۸

روند طراحی. ۹۸

۵-۱-تحلیل سایت. ۹۸

۵-۲- مبانی نظری طرح. ۱۱۴

۲-۱-۱-نگاهی به مقوله معماری و موسیقی و مفاهیم آن. ۱۱۴

۲-۱-۱- مقوله های اساسی معماری و موسیقی. ۱۱۴

۲-۱-۲-ویژگیهای هنر موسیقی. ۱۱۸

۲-۱-۳- مفهوم فضا در معماری و موسیقی. ۱۱۹

۲-۱-۴- مفهوم و تنوع در معماری و رابطه با موسیقی. ۱۱۹

۲-۱-۵- معماری و طبیعت. ۱۲۰

۲-۱-۶- موسیقی و رابطه با طبیعت و رنگ. ۱۲۱

۲-۱-۷- خواص صوت. ۱۲۱

۲-۱-۸- هارمونی در معماری و موسیقی:. ۱۲۳

۲-۱-۹- مفهوم شکل یا فرم در هنر. ۱۲۴

۲-۱-۱۰- مفهوم خط در معماری و موسیقی. ۱۲۴

۲-۱-۱۱- مفهوم سایه روشن در معماری و موسیقی. ۱۲۵

۲-۱-۱۲-دیدگاه زناکیس در مورد معماری و موسیقی:. ۱۲۵

۲-۲- هنر معماری و موسیقی و بررسی عناصر مشترک هنری این دو مقول  ۱۲۸

۲-۲-۱-مقدمه. ۱۲۸

۲-۲-۲- عنصر ریتم و رابطه موسیقی و طبیعت. ۱۲۸

۲-۲-۳-عنصر ریتم و رابطه معماری و طبیعت. ۱۳۰

۲-۲-۴- عنصر تقارن در معماری و موسیقی:. ۱۳۲

۲-۳- فلسفه و معنویت در موسیقی و معماری. ۱۳۶

۲-۳-۱-مقدمه. ۱۳۶

۲-۳-۲- هنر، ادبیات و فلسفه. ۱۳۷

۲-۳-۳- معماری و موسیقی و برداشت از عناصر طبیعت. ۱۳۷

۲-۳-۴– موسیقی و معنویت. ۱۳۷

۲-۳-۵- تطابق با واقعیت و انتزاع در معماری و موسیقی  ۱۳۸

۲-۳-۶- معنویت موسیقی و معماری. ۱۳۹

۲-۴- نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی. ۱۴۰

۲-۴-۱-ریاضیات روحی در کالبد معماری و موسیقی. ۱۴۰

کانسپت -۳-۵٫ ۱۴۳

-۵-۴- روند طراحی. ۱۴۴

نقشه :. ۱۴۷

منابع دانلود رساله مجتمع فرهنگی تجاری موسیقی

۲

 

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

160 صفحه

تعداد فایل ها

2 عدد

توضیحات

رساله همراه با تصاویر طرح می باشد!

حجم کل فایل

43 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله مجتمع فرهنگی تجاری موسیقی | مطالعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test