دانلود رساله مجموعه مسکونی | دانلود مطالعات

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله مجموعه مسکونی | دانلود مطالعات

دانلود رساله مجموعه مسکونی | دانلود رساله معماری


دانلود رساله مجموعه مسکونی + سربرگ + برگه تشکر + منابع
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

فصل اول:شناخت موضوع

۱-۱-طرح موضوع و اهمیت آن……………………………………………………………………… ۱۸

۱-۱-۱- علت انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۲- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱-۱-۳- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۲-روان شناسی محیط های مسکونی…………………………………………………………. ۲۱

۱-۲-۱- سکونتگاه چیست؟……………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۲-۲- مسکن………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۳-عوامل مؤثر بر مجموعه های مسکونی…………………………………………………… ۲۲

۲-۱-معرفی منطقه،سایت و اقلیم…………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۲- موقعیت جغرافیایی زنجان………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۳- آب و هوای زنجان……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۳-۱- رطوبت هوا…………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۳-۲- مقدار بارندگی……………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۳-۳-.. بادها…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱-۴- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۵- تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۶- جمعیت و زبان زنجان……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۱- بخش اول: بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی………………………

۳-۱-۱- خانه اقوام ایران (بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی)………………. ۴۹

۳-۲-بخش دوم: خانه های شهری………………………………………………………………… ۵۰

۳-۳- بخش سوم: بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی……………………………..

۳-۳-۱- شاخص های اصلی طراحی مسکن اجتماعی…………………………………………………………. ۵۱

۳-۳-۲- تپولوژی سایت (گونه استقرار بلوک های مسکونی)……………………………………………… ۵۱

۳-۳-۳- بلوک های مسکونی زنجیره ای خطی…………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۳-۴- بلوک های مسکونی منفرد……………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳-۵- بلوک های چند باله…………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۳-۶- بلوک های مسکونی با حیاط داخلی پیاده……………………………………………………………… ۵۳

۳-۳-۷- بلوک های مسکونی ترکیبی…………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳-۸- بلوکهای مسکونی متفرقه………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳-۹- مساحت زمین…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳-۱۰-جمعیت و ترکیب آن………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳-۱۱-ضریب اشتغال طبقه همکف………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۳-۱۲-ضریب پارکینگ………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۴-فضاهای واحد مسکونی………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۴-۱- پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۴-۲- ورودی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۵- فضاهای عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوری)………………………………..

۳-۵-۱- عرصه مشترک……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۵-۲- محل نشیمن……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۵-۳- عرصه پذیرایی و مهمان…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۵-۴- پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶-فضای خصوصی خانه ها(اتاق ها)…………………………………………………………. ۵۸

۳-۶-۱- آشپزخانه……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶-۲- سرویسهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۶-۳- کمد و انبار…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۶-۴- حیاط و بالکن……………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۷- بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی………………………………………

۳-۷-۱- ارتباط سواره و پیاده در مجموعه های مسکونی………………… …………………………………۵۹

۳-۷-۲- سیستم حمل و نقل (سواره)……………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۷-۳- سیستم عابر پیاده………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۷-۴- شیب ها و درجه بندی آنها………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۸-کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی…………………………………………………. ۶۳

۳-۸-۱- انتخاب سایت……………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۹-جهت گیری ساختمان :……………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۹-۱- نور خورشید………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

دانلود رساله مجتمع تجاری اداری

۳-۹-۲- جهت وزش باد……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۹-۳- چشم اندازها……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۱۰-نمونه های داخلی و خارجی………………………………………………………………… ۶۷

۳-۱۰-۱-نمونه های داخلی……………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۱۰-۱-۱-بررسی یک نمونه در شمال تهران……………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۰-۲-نمونه های خارجی………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱-چهار چوب فکری نظری طرح………………………………………………………………. ۷۹

۴-۱-۱- مبانی نظری طرح:……………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۲-ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازی………………………………………………… ۸۱

۴-۲-۱- بررسی طرح مجموعه‌های مسکونی………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۲-۱-۱- محل استقرار بنا………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۲-۲- ضوابط احداث ‌بنا در جوار حیاطهای جنوبی (در قطعات جنوبی)……………………… ۸۱

۴-۲-۳- احداث بنا در جوار حیاطهای شمالی (در قطعات شمالی)…………………………………… ۸۲

۴-۲-۴- حیاط در قطعات شرقی یا غربی……………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۲-۴-۱- محل  اشغال  بنا  و  حیاط در  دیگر  انواع  قطعات……………………………………. ۸۲

۴-۲-۴-۲- محل  ساخت  بنا در اراضی  بزرگ  و  مجتمع سازیها……………………………….. ۸۳

۴-۲-۴-۳- حداقل فضای باز……………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۲-۵- ضوابط و مقررات عمومی…………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲-۶- تعیین تراکم ساختمانی…………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۲-۷- ضوابط مربوط به پارکینگ تعداد آن………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۲-۷-۱- پارکینگ مسکونی و غیر مسکونی………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲-۸- سایر ضوابط احداث بنا………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۲-۸-۱- نماسازی……………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۲-۸-۲- هماهنگی بنا با ابنیه همجوار:………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۲-۹- فاصله در اشکال مختلف استقرار بنا در زمین‌های با بیش‌از یک بلوک ساختمانی ۹۰

۴-۲-۱۰-پیش‌آمدگی، بالکن‌ها و نورگیرها………………………………………………………………………….. ۹۰

دانلود رساله مجتمع تجاری اداری

۴-۲-۱۱-فاصله در اشکال مختلف احداث بنا………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۳-ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی………………………………………………. ۹۲

۴-۳-۱- تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۳-۲- ورودیها………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۳-۳- راهرو…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳-۴- بازشوها (در و پنجره)………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۳-۵- پله……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۳-۶- سطح شیبدار………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۳-۷- آسانسور……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۴-مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۴-۱- ابعاد ورودی :………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۴-۲- تعداد بلوک ها و واحدهای هر بلوک………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۴-۳- نسبت واحدهای ۲ خوابه، ۳خوابه به تک خوابه از دید فرهنگی………………………… ۹۸

۴-۵-ایمنی و امنیت در ساختمان ها……………………………………………………………. ۹۹

۴-۵-۱- امنیت در ساختمان…………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۵-۲- سیستم‌های قفل کننده…………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۵-۳- سیستم های کلید مرکزی:…………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۶-ایمنی در مجتمعهای مسکونی……………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۶-۱- شیشه‌های مقاوم در برابر آتش :……………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۶-۲- زنگ های خطر دود:……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۷- بررسی آثار کالبدی و فضایی مجموعه های مسکونی………………………………….

۴-۷-۱- دید و چشم انداز:…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۷-۲- پدیده اشراف :………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۷-۳- مقیاس ساختمان های بلند در ترکیب با مجموعه :………………………………………….. ۱۰۵

۴-۷-۴- تکرار اجزاء:……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۷-۵- اندازه اجزاء :…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۷-۶- شکل Shape………………………………………………………………………………………………………….. 107

۵-۱-تجزیه و تحلیل و  روند طراحی سایت………………………………………………….. ۱۰۹

منابع و ماخذ دانلود رساله مجتمع تجاری اداری :   ۱۰۴

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مجموعه مسکونی | دانلود مطالعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

12,000 تومان