دانلود رساله تالار موسیقی | دانلود مطالعات طراحی تالار موسیقی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله تالار موسیقی | دانلود مطالعات طراحی تالار موسیقی

دانلود رساله تالار موسیقی سمفونیک | مطالعات اماده تالار موسیقی ( نوای ایران )


دانلود رساله تالار موسیقی + منابع + سربرگ فارسی +برگه تشکر
فهرست                                                                                                                   صفحه

چکیده رساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….الف

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب

فصل اول

بخش اول

موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

موسیقی ار دیدگاه بزرگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

موسیقی و ادیان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

موسیقی ،شعر و مولانا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

موسیقی و جایگاه آن نزد مولانا……………………………………………………………………………………………………………………………………۶

پیشینه مختصر از تاریخ موسیقی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

موسیفی در ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

نهادینه شدن موسیقی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

موسیقی دوره های مختلف در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

دوره قاجار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

دوره پهلوی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

دوره رادیو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

دوره انقلاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

دوره معاصر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

نقش و جایگاه موسیقی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

 نقش آموزشی موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

موسیقی و ریاضی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

استفاده از موسیقی در آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

نقش موسیقی در پرورش عواطف کودکان…………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

نقش موسیقی در توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

نقش موسیقی در توسعه اجتماعی واقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

شناخت مخاطبان موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

انواع موسیقی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

موسیقی کلاسیک در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

موسیقی پاپ در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

موسیقی زیرزمینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

موسیقی کودک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

موسیقی محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

انواع دستگاهای موسیقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

انواع آوازها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

انواع سازهای ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

موسیقی ومعماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

موسیقی در معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

مفهوم موسیقی در بناها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

رابطه موسیقی و معماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

ریتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

ریتم در موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰

ریتم در معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

هنر اصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

سلسه مراتب هنرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

مفاهیم و زبان مشترک معماری و موسیقی اصیل ایرانی……………………………………………………………………………………………………۱۲۳

موسیقی وبشر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

هنر، موسیقی و ادبیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

موسیقی قلب تپنده جوامع بشر ی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

موسیقی و جوامع بشری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

اهمیت تاریخی موسیقی در معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

موسیقی و ادیان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

ادیان اقوام پیشین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

ادیان هند:هندوئیزم و بودیزم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

ادیان خاور دور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

عقیده ی فقهای اسلامی راجع به موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶

موسیقی در فرهنگ اسلام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

جایگاه موسیقی در تقسیم‌بندی علوم مسلمانان………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱

‌ فضا در موسیقی و معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

معماری و موسیقی بومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

معماری و موسیقی مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

پژواک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶

پژواک در مساجد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

پژواک صدا در عمارت عالی قاپو اصفهان………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷

پژواک صدا در برج طغرل شهر ری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

بازتاب موسیقی از سطوح اطراف…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

بخش دوم دانلود رساله تالار موسیقی

مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

بررسی فضا در معماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

وحدت بیرون و درون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷

مسیرها و مکان ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

هماهنگی فرم و عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

نور و حرکت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

ریتم موسیقی فضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

کل و جزء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

خصوصی عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

ایستایی و پویایی فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

مقیاس و تناسبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

محصور کردن فضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

زیبا شناختی در معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

بخش سوم دانلود رساله تالار موسیقی 

بستز طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳

استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۳

ناهمواری های استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۵

اقلیم استان تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

ویژگی های اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

منابع آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

مخاطرات طبیعی استان تهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

جاذبه های استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

نتایج بدست امده از اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۶

بخش چهارم

ضوابط طراحی تالارهای موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۸

نورپردازی در گالری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۹

سیستمهای کشف و اعلام حریق…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۹

بخش پنجم

بررسی نمونه های موجود………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۹

نمونه داخلی

تالار وحدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۹

سالن همایش های برج میلاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۲

نمونه خارجی

اپرا هاوس سیدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۴

تالار کنسرت والت دیزنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۴

فصل دوم

بخش اول

برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

نمونه ای از چیدمان صندلی های سالن نمایش…………………………………………………………………………………………………………….۲۱۱

جدول فضاهای مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۲

بررسی سازه پروژه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۳

سازه بتنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۳

سقف یوبوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۳

سازه فضا کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۵

تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۷

هواساز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۷

بخش دوم

تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۳

تاریخچه ری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۳

قرارگیری حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در ری………………………………………………………………………………………………………۲۳۱

اماکن تاریخی ری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۳

بخش سوم

سایت مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۵

بررسی کاربری های اطراف سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۵

دسترسی به سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۶

جهت قرارگیری ساختمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۶

روند طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۷

کانسپت اولیه طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۷

خصوصیات معماری شیوه اصفهانی بر اساس کتاب سبک شناسی معماری ایرانی دکتر محمد کریم پیرنیا……………………۲۳۷

طرح اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۷

بخش سوم

پلان ها ،  مقطع ها، نما ها ،سایت پلان ، حجم ، دیتیل ها………………………………………………………………………………………………۲۴۱

منابع دانلود رساله تالار موسیقی

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله تالار موسیقی | دانلود مطالعات طراحی تالار موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان