قیمت برای شما:17,900 تومان


مقدمه رساله طراحی مرکز همایش های بین المللی :


جهان دهکده کوچکی است به کوچکی ذره ای در عالم هستی و ساکنان آن تشنه شناخت ابعاد وسیع این ذره از طریق حرکت و ارتباط هستند. عصر فعلی عصر ارتباطات ، عصر شکست مرزهای و دوره تکامل روابط فرهنگی – اجتماعی بین ملل مختلف است. در عصر کنونی امکاناتی بسیار گسترده و پیچیده ارتباطی و وسایل مدرن حمل و نقل محدودیت ارتباطات انسانی را بین جوامع از بین برده است.

اینک انسان دایره ای نامحدوده و فراتر، بسیار فراتر از رفاق و مکان خویش پیش می تازد. پرداخت و دخالت در موضوعات و مباحثی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع کار کنفرانس های بین المللی مربوط می شوند، حوزه ای وسیع و شاخه های، متعددی را شامل می گردند. شیوه های اتخاذ شده در نمونه های مشابه و نحوه بهره وری از این بناها در دنیا از تعداد فراوانی برخوردار است.

فهرست


دانلود رساله طراحی مرکز همایش های بین المللی


دانلود رساله طراحی مرکز همایش های بین المللی + سربرگ + تصاویر طرح + برنامه فیزیکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه. ‌أ

۱-۱- ۱- تاریخچه پیدایش مراکز اجتماع. ۴

۲-۱-۱- سابقه پیدایش کنفرانس های بین المللی.. ۵

۳-۱-۱- عوامل موثر بر انتخاب کشور بر گذار کننده ۵

۴-۱-۱- عوامل موثر انتخاب شهر. ۶

تسهیلات برگزاری کنفرانس… ۸

۱-۲-۱- مرکز تمدن ها، جذب کنفرانس ها ۱۰

۲-۲-۱- نیاز ایران به مراکز بزرگ گردهمایی.. ۱۰

۳-۲-۱- تاریخچه برگزاری کنفرانس در ایران. ۱۱

۴-۲-۱- درباره شهر زنجان. ۱۱

۲-۴-۲-۱- درباره شهرستان زنجان. ۱۴

۳-۴-۲-۱- موقعیت شهر. ۱۵

۱-۴-۱- انواع مراکز اجتماع. ۲۱

۳-۱-۴-۱-  مراکز برگزاری گردهمایی.. ۲۱

۲-۴-۱- تعریف انواع گردهمایی.. ۲۲

۱-۲-۴-۱-  برخورد یا دیدار (Conect) 22

۴-۲-۴-۱-   کنواسیون (conretien) 23

۱-۵- نمونه های داخلی.. ۲۵

تالار ابن سینا ۳۷

سالن مذاکرات.. ۳۸

۲-۵-۱- نمونه های خارجی.. ۴۱

۲-۲-۵-۱- مرکز کنگره هامبوررگ: ۴۶

۳-۲-۵-۱- مرکز کنفرانس ساندیاگو : ۴۸

۴-۲-۵-۱-  کاخ کنگره پاریس : ۴۹

۵-۲-۵-۱- مرکز کنفرانس و نمایشگاه سالامانکای اسپانیا : ۵۲

۶-۲-۵- ۱- مرکز اجتماعات بین المللی توکیو Tokyo International Furom.. 54

۷-۲-۵-۱-  مرکز کنفرانس سیدنی : ۵۶

۱-۶-۱- تالارهای بزرگ برای اجتماعات و برنامه های هنری.. ۶۰

۲-۶-۱- قرار دادن صندلیها در ردیف های عمودی: ۶۰

۳-۶- ۱- فرم دریفها: ۶۰

۴-۶-۱- تعیین گنجایش سالن : ۶۱

۵-۶-۱- معیارهای طراحی سالن نمایش: ۶۲

۶-۶-۱- شرایط صندلیهای چرخدار برای معلولین.. ۶۵

۷-۶-۱- راهروهای سالن نمایش… ۶۶

۸-۶-۱- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش… ۶۹

۹-۶-۱- حجم و سرانه سالن نمایش… ۷۴

۱۰-۶-۱ – فضاهای ارتباطی.. ۸۱

جایگاه حضار یا تماشاگران: ۸۵

۱۱-۶-۱- گالری‌ ۸۶

نورپردازی گالری‌ها ۸۷

۱۲-۶-۱- آمفی تئاتر. ۸۹

اتاق پروژکتور و ملحقات آن. ۹۳

پرده نمایش فیلم. ۹۴

۱-۷-۱- ابعاد اجتماعی فرهنگی نمایشگاه : ۹۶

۱-۱-۲- ضرورت روابط بین المللی.. ۱۰۰

۲-۱-۲- اعتقادات و ارزش های فرهنگی.. ۱۰۱

۳-۱-۲- فرهنگ توسعه. ۱۰۴

۱- مقصود از فرهنگ چیست؟ ۱۰۵

الف) رابطه فرهنگ و انسان. ۱۰۶

ب: نقش فرهنگ در رابطه انسان با جامعه. ۱۰۷

۲- عوامل رشد دهنده و بازدارنده فرهنگ… ۱۰۸

دانلود رساله طراحی مرکز همایش های بین المللی

۳- آیا رشد صنعت و تکنولوژی در پیشرفت فرهنگ مؤثر است؟ ۱۰۸

الف) تاثیر تکنولوژی بر دگرگونی فرهنگ… ۱۰۹

۴-۱-۲- آفریش اثر معماری، آفریش فرهنگ و تمدن. ۱۱۳

۱-۱-۳- تعریف صوت.. ۱۱۹

عایق بندی صوتی.. ۱۲۱

قوانین ساختمانی.. ۱۲۱

سرو صدای خارجی.. ۱۲۲

۲-۱-۳- اکوستیک… ۱۲۴

۱-۲-۱-۳- فرم. ۱۲۵

۳-۱-۳- آکوستیک در تالار کنفرانس… ۱۲۹

۴-۱-۳- آکوستیک در تالار کنسرت.. ۱۲۹

۳-۲- ساختمان بامها ۱۳۳

۲-۲-۳- سقفهای زنبوره ای.. ۱۳۸

۳-۲-۳-  قابهای فضایی.. ۱۴۰

۴-۲-۳- بامهای پوسته ای.. ۱۴۳

۱-۴-۲-۳- گنبدها ۱۴۴

۲-۴-۲-۳- طاقهای قوسی.. ۱۴۶

۳-۴-۲-۳- پوسته های شبه مخروطی : ۱۴۷

۵-۲-۳- بامهای صفحه ای چیندار ۱۵۰

۶-۲-۳- سازه های کششی بام. ۱۵۱

۳-۳-۱-  اقلیم شناسی.. ۱۵۳

۲-۱-۳-۳- اقلیم استان زنجان. ۱۵۴

۳-۱-۳-۳- زنجان در تقسیم بندی اقلیمی.. ۱۵۴

۴-۱-۳-۳- ویژگی های معماری بومی مناطق سرد. ۱۵۵

۵-۱-۳-۳- انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم. ۱۵۶

۶-۱-۳-۳- تعیین ویژگی مصالح. ۱۵۶

۶-۱-۳-۳- تعیین جهت استقرار بهینه ساختمان در زنجان. ۱۵۶

۷-۱-۳-۳- فرم ساختمان در زنجان. ۱۵۷

همجواری با مناطق مسکونی: ۱۶۰

مقدمه رساله طراحی مرکز همایش های بین المللی :

جهان دهکده کوچکی است به کوچکی ذره ای در عالم هستی و ساکنان آن تشنه شناخت ابعاد وسیع این ذره از طریق حرکت و ارتباط هستند. عصر فعلی عصر ارتباطات ، عصر شکست مرزهای و دوره تکامل روابط فرهنگی – اجتماعی بین ملل مختلف است. در عصر کنونی امکاناتی بسیار گسترده و پیچیده ارتباطی و وسایل مدرن حمل و نقل محدودیت ارتباطات انسانی را بین جوامع از بین برده است.

اینک انسان دایره ای نامحدوده و فراتر، بسیار فراتر از رفاق و مکان خویش پیش می تازد. پرداخت و دخالت در موضوعات و مباحثی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع کار کنفرانس های بین المللی مربوط می شوند، حوزه ای وسیع و شاخه های، متعددی را شامل می گردند. شیوه های اتخاذ شده در نمونه های مشابه و نحوه بهره وری از این بناها در دنیا از تعداد فراوانی برخوردار است.

دانلود رساله طراحی مرکز همایش های بین المللی

قرن بیستم و یکم به تعبیری قرن انقلاب جهانی ارتباطات است و در حال حاضر دولت ها و ملت ها در کشورهای پیشرفته در حال توسعه و حتی کشورهای عقب نگه داشته سعی در تثبیت و تحکیم پایه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود در جهان پر تلاطم کنونی دارند، و گسترش ارتباطات با عامل مهمی در شناخت و جهان برای حفظ ثبات و امنیت ملی و برقراری صلح و آرامش جهانی مورد توجه عمیق دولتمردان است.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

181 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

30 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله طراحی مرکز همایش های بین المللی | مطالعات مرکز همایش ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test