2

پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان | مرمت پل میر بهاءالدین زنجان

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات

134 اسلاید

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

10.9 مگابایت

فرمت فایل ها

پاور پوینت Power Point

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان | مرمت پل میر بهاءالدین زنجان

پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان | مرمت پل میر بهاءالدین زنجان


پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان | تصاویر پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان ضمیمه گردیده !

تقدیم:

چکیده :

عنوان                                                                                                    صفحه

۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..  ۱

۲- استان زنجان ………………………………………………………………………………………….  ۲

۱-۲) موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………  ۳

۲-۲) اقلیم استان  ………………………………………………………………………………………….  ۵

۳-۲) آب وهوای استان  …………………………………………………………………………………..  ۹

۳- تعریف  پل  …………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۳) تاریخچه پل ………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۳) انواع  پل از نقطه نظر مصالح تشکیل دهنده آن ها ……………………………………….. ۱۳

پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان

۱-۲-۳) پلهای چوبی……………………………………………………………………………………..  ۱۳

۲-۲-۳) پلهای سنگی ……………………………………………………………………………………. ۱۳

۳-۲-۳) پلهای بتنی…………………………………………………………………………………….. ۱۴

۴-۲-۳) پلهای بتن مسلح ………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۴-۲-۳) پوشش بتن مسلح ……………………………………………………………………………. ۱۵

۵-۲-۳) پلهای بتن پیش تنیده……………………………………………………………………………. ۱۵

۶-۲-۳) پلهای فلزی……………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۶-۲-۳) پوشش پلهای فلزی………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۶-۲-۳) پوشش فلزی…………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۶-۲-۳) طبقه بندی پلهای فلزی……………………………………………………………………… ۱۹

۴-۶-۲-۳) پل قوسی ……………………………………………………………………………………. ۲۰

۵-۶-۲-۳) پل ترکه ای…………………………………………………………………………  ۲۱

۶-۶-۲-۳) پل معلق……………………………………………………………………………  ۲۱

۳-۳) نگهداری پل………………………………………………………………………………………. ۲۲

۴-۳) موارد استفاده از پل ……………………………………………………………………………… ۲۴

۴- معماری پل …………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۴ ) پی سازی و شالوده ریزی……………………………………………………………………… ۲۷

۲-۴ ) پایه ها ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۴ ) موج شکن آب بر ………………………………………………………………………………۳۲

۴-۴ ) طاق دهانه ها…………………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۴-۴ ) طاق هلوچین یا بیز………………………………………………………………………….. ۳۶

۱-۱-۱-۴) هلوچین تند………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۱-۴) هلوچین کند………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۱-۱-۴) هلوچین کفته………………………………………………………………………  ۳۸

۲-۴-۴) طاق های تیزه دار…………………………………………………………………..  ۳۹

۱-۲-۴-۴) طاق پنج او هفت……………………………………………………………………………. ۳۹

۱-۱-۲-۴-۴) طاق پنج او هفت تند…………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۲-۴-۴) طاق پنج او هفت کند……………………………………………………………………. ۴۰

۳-۱-۲-۴-۴) پنج اوهفت کفته………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۴-۴) طاق چمانه………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۲-۴-۴) طاق چهاربخش…………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۲-۴-۴) سایرطاق ها………………………………………………………………………………… ۴۳

۵-۴) استفاده از مهار چوبی در طاق ها………………………………………………………………. ۴۴

۶-۴) کانه یا کانو……………………………………………………………………………………….. ۴۵

۱-۶-۴) کنوهای پنهان ………………………………………………………………………………… ۴۶

پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان

۲-۶-۴) کنوهای آشکار……………………………………………………………………….  ۴۷

۷-۴) احداث اتاق……………………………………………………………………………..  ۴۸

۸-۴) میل راهنما…………………………………………………………………………………………. ۴۸

۹-۴) پشتبند………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱۰-۴) جان پناه………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۱۱-۴) کتیبه ها…………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱۲-۴) تزیینات ………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۵- تأسیسات مربوط به پل ………………………………………………………………………………. ۵۶

۱-۵) دیواره سازی………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۵) مصالح ساختمانی پلها …………………………………………………………………………….. ۵۷

۱-۲-۵) سنگ…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۵) آجر………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۲-۵) آهک…………………………………………………………………………………..  ۵۹

۱-۳-۲-۵) آهک هوابند ………………………………………………………………………..

۲-۳-۲-۵) آهک آب بند……………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۲-۵) ملات قیرو چارو………………………………………………………………………………….. ۶۱

۵-۲-۵) ملات های گچی………………………………………………………………………………. ۶۱

۶-۲-۵) ساروج …………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۷-۲-۵) آهن و سرب…………………………………………………………………………………… ۶۳

۶- آسیب پذیری پل ها ……………………………………………………………………………………… ۶۴

۱-۶) سوانح طبیعی ………………………………………………………………………………………… ۶۴

۱-۱-۶) زلزله ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۱-۶) سیل ………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱-۲-۱-۶) عمل فیزیکی آب……………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲-۱-۶) تجزیه سنگ ها…………………………………………………………………….  ۶۶

۱۳-۲-۱-۶) سایش…………………………………………………………………………….  ۶۷

۴-۲-۱-۶) رسوبات…………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱-۶) یخبندان…………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۱-۶) رویش گیاهان……………………………………………………………………………………..   ۶۹

۲-۶) عدم رعایت اصول فنی……………………………………………………………………………… ۷۰

۱-۲-۶) پی کنی……………………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۲-۶) عدم رعایت افراز طاق ها……………………………………………………………………. ۷۱

۳-۲-۶) استفاده از مصالح نا مناسب……………………………………………………………………… ۷۲

۳-۶) تسریع فرسایش به وسیله انسان…………………………………………………………………….. ۷۲

۱-۳-۶) انهدام پل ها جهت استفاده از مصالح ساختمانی…………………………………………….. ۷۳

۲-۳-۶) عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین…………………………………………………………… ۷۴

۷- معرفی بنا………………………………………………………………………………….  ۷۵

۱-۷) بررسی فضایی پل میر بهاءالدین………………………………………………………..  ۷۸

۸) تحلیل سازه ای – مواد و مصالح…………………………………………………………………… ۸۵

۱-۸) پی …………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۲-۸) آجرچینی ………………………………………………………………………………………………   ۸۶

۳-۸) کش ها………………………………………………………………………………………………….   ۸۸

۴-۸) کنو یا کانو …………………………………………………………………………………………….  ۹۰

۵-۸) موج شکن یا آب بر ………………………………………………………………………………….  ۹۲

۶-۸) شناسایی قوسها و چیدمان آجر طاق ها…………………………………………………………….. ۹۳

۷-۸) تزیینات…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۹- بررسی ساختاری ……………………………………………………………………………………….. ۹۷

۱-۹) بررسی ساخت و سازهای موجود در سایت………………………………………………………. ۹۷

۲-۹) بررسی دید و منظر از بیرون به سایت و از سایت به بیرون ……………………………..  ۹۸

۳-۹) بررسی راه های ارتباطی همجوار و دسترسی منتهی به سایت ………………………….  ۹۹

۱۰- بررسی تأسیسات و تجهیزات موجود در سایت و محیط همجوار ……………………………… ۱۰۰

۱۱- بررسی امکانات و پتانسیل های اقتصادی در ارتباط با موضوع پروژه با محوریت بخش…   ۱۰۰

۱۲- بررسی برنامه ها و میزان همکاری نهاد ها و دستگاه های دولتی ……………………………. ۱۰۱

۱۳- بررسی و شناسایی کاربری های قابل انطباق با اثرامکانات ومحدودیت های آن …………… ۱۰۲

۱۴- آسیب شناسی و شناسایی عوامل مخل و مخرب در بنا …………………………………………. ۱۰۳

۱-۱۴) عوامل مخل داخلی ……………………………………………………………………………… ۱۰۳

۲-۱۴) عوامل مخل خارجی …………………………………………………………………………… ۱۰۴

۱-۲-۱۴) عوامل طبیعی ……………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۲-۱۴) عوامل انسانی …………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۱۵- بررسی آسیب های وارده به پل …………………………………………………………………….

۱۶- طراحی و ارایه طرح های مرمتی به صورت گویا …………………………………………… ۱۱۵

۱-۱۶) بند کشی و تعویض آجرهای فرسوده …………………………………………………………….  ۱۱۵

۲-۱۶) تعویض کش ها ……………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۱۶) پایین آوردن سطح خاک ………………………………………………………………. ۱۱۶

۱۷- زمان بندی پروژه ………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۱۸- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۱۹- منابع ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

پل مورد بررسی ، پل میر بهاءالدین زنجان واقع درابتدای جاده زنجان به بیجارـ کنار خیابان شهید دکتر    بهشتی بر روی رود خانه زنجان رود است که قدمت آن به ۱۳۱۲ ه.ق و دوره قاجار می رسد و توسط میربها الدین زنجانی ساخته شده است .
دارای سه چشمه نا مساوی به طور قرینه با طاق های جناغی وسیع ، دهانه های بزرگ و پایه های ضخیم و قطور ، کنوهایی به صورت دو طبقه (آشکار و پنهان) که از ۲ نوع طاق جناغی و گهواره ای استفاده شده است ،

دارای  موج شکن های مثلثی و نیم دایره شکل می باشد . فرم هندسی آن متناسب با فرم طاق ها و پایه های آن شکل گرفته است که بر روی پی سنگی قرار گرفته است و از ۲ طرف به سمت شرق مایل است . مصالح ساختمانی تشکیل دهنده آن سنگ لاشه و سنگ های درشت رود خانه در وسط پایه ها و آجر است .
پل مورد بررسی تماما آجری می باشد . آجرهایی به ابعاد ۲۵×۲۵×۵ سانتی متر در تمام بدنه طاقها و نمای پایه ها کار گذاشته  شده است .

چکیده پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان :

عوامل آسیب رسان به بناهای تاریخی را می توان به ۲ عامل عمده عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد . عوامل درونی به ماهیت ، کالبد و ساختار اصلی بنا بر می گردد که شامل مواد ومصالح سازه ای در بنا می شود . عوامل بیرونی به مجموعه عواملی گفته می شود که که از محیط و پیرامون بنا ، بنا را تهدید می کند و شامل ۲ دسته عوامل طبیعس و انسانی می باشد . در پل میر بهاالدین زنجان بیشترین آسیب وارده به بنا بحث رطوبتی آن است گرچه آسیب های وارده دیگری نیز در این بنا وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

۱- رطوبت وارده به پل میر بهاالدین شامل رطوبت صعودی که حاصل از جاری شدن آب فاضلاب در زیر پل ورطوبت نزولی که حاصل از عامل طبیعی مانند باران ، برف ، تگرگ و … بوده است و با نفوذ به بنا موجب آسیب رساندن به آن شده است

۲- تابش نور خورشید به طور مستقیم وعدم وجود هیچ مانعی باعث رنگ پریدگی و پوسیدگی  آجرهای در معرض تابش هستند .

۳- رویش گیاهان هرز بر روی عرشه و در بین سنگ فرش پل از جمله آسیب هایی است که در صورت عدم جلوگیری از آن ممگن است به عارضه ای جدی تبدیل شود .

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت مرمت پل میر بهاءالدین زنجان | مرمت پل میر بهاءالدین زنجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

40,000 تومان