2

دانلود رساله خانه موسیقی | دانلود مطالعات خانه موسیقی | رساله کامل خانه موسیقی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله خانه موسیقی | دانلود مطالعات خانه موسیقی | رساله کامل خانه موسیقی

دانلود رساله خانه موسیقی | دانلود مطالعات خانه موسیقی | رساله کامل خانه موسیقی


دانلود رساله خانه موسیقی + منابع + تصاویر رساله ضمیمه گردیده !

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱
 • طرح مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۳
 • فصل اول

مطالعات شناخت پایه ای موسیقی……………………………………………………………………. ۱۲

بخش اول-موسیقی و تصویرهای انسانی……………………………………………………………. ۱۳

بخش دوم-کلیاتی درباره ی موسیقی…………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-موسیقی…………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-نت…………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳-کلید…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۴-وزن………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

بخش سوم-ارکان موسیقی……………………………………………………………………………… ۱۵

۳-۱-ریتم…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۳-۲-ملودی| دانلود رساله خانه موسیقی………………………………………………………….. ۱۵

۳-۳-هارمونی یا هماهنگی…………………………………………………………………………….. ۱۶

۳-۴-تمبر یا رنگ آمیزی……………………………………………………………………………….. ۱۶

بخش چهارم-فرم موسیقی……………………………………………………………………………… ۱۶

بخش پنجم………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۵-۱-موسیقی آوازی کرال……………………………………………………………………………… ۱۸

۵-۲-موسیقی اپرا………………………………………………………………………………………. ۱۸

۵-۳-موسیقی سمفونیک……………………………………………………………………………… ۱۹

۵-۴-موسیقی ارکسترال کوچک………………………………………………………………………. ۱۹

۵-۵-موسیقی مجلسی…………………………………………………………………………………… ۲۰

۵-۶-موسیقی تک نوازی……………………………………………………………………………….. ۲۰

بخش ششم……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۶-۱-آوازهای مذهبی……………………………………………………………………………………. ۲۳

۶-۲-موسیقی فولکلوریک ایران………………………………………………………………………. ۲۳

۶-۳-موسیقی شهری………………………………………………………………………………….. ۲۳

۶-۴-موسیقی عرفانی……………………………………………………………………………………. ۲۴

۶-۵-گروه نوازی و همسرایی……………………………………………………………………….. ۲۵

۶-۶-گروه نوازی و تک خوانی…………………………………………………………………….. ۲۶

۶-۷-برنامه های ۱،۲ و ۳ نفره………………………………………………………………………… ۲۶

بخش هفتم-فیزیک صوت……………………………………………………………………………… ۲۷

۷-۱-صوت……………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۷-۲-ارتعاش……………………………………………………………………………………………… ۲۷

۷-۳-موج…………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۷-۴-سرعت صوت……………………………………………………………………………………… ۲۸

۷-۵-انکسار صوت……………………………………………………………………………………. ۲۸

۷-۶-تفرق صوت……………………………………………………………………………………… ۲۸

۷-۷-انعکاس صوت…………………………………………………………………………………….. ۲۸

۷-۸-جذب صوت…………………………………………………………………………………….. ۲۸

۷-۹-پژواک…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۷-۱۰-تداخل…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۷-۱۱-حدود شنوایی……………………………………………………………………………………. ۲۹

۷-۱۲-شدت صوت…………………………………………………………………………………….. ۲۹

۷-۱۳-قوت صدا………………………………………………………………………………………. ۲۹

۷-۱۴-خستگی شنوایی…………………………………………………………………………………. ۲۹

۷-۱۵-پایداری حس…………………………………………………………………………………….. ۲۹

۷-۱۶-تشدید…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۷-۱۷-محدوده ی اصوات……………………………………………………………………………… ۲۹

۷-۱۸-فواصل موسیقی………………………………………………………………………………….. ۳۰

۷-۱۹-دینامیک و نوانس……………………………………………………………………………….. ۳۰

۷-۲۰-بلندی صدای پس آوا(واخنا)………………………………………………………………….. ۳۰

بخش هشتم-آکوستیک و موسیقی……………………………………………………………………. ۳۰

۸-۱-آکوستیک موسیقی…………………………………………………………………………………. ۳۰

۸-۱-۱-وضوح…………………………………………………………………………………………… ۳۱

۸-۱-۲-صمیمیت………………………………………………………………………………………… ۳۲

۸-۱-۳-تمبر و زنگ صوت……………………………………………………………………………. ۳۲

۸-۱-۴-بلندی،نوفه و گستره ی پویایی……………………………………………………………… ۳۲

۸-۲-صفات ذهنی کیفیات آکوستیکی موسیقی…………………………………………………….. ۳۴

۸-۲-۱-صمیمیت یا حضور……………………………………………………………………………. ۳۴

۸-۲-۲-زنده بودن………………………………………………………………………………………. ۳۴

۸-۲-۳-گرمی…………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۸-۲-۴-بلندی صدای مستقیم…………………………………………………………………………. ۳۵

۸-۲-۵-بلندی صدای واخنا……………………………………………………………………………. ۳۵

۸-۲-۶-وضوح یا روشنی………………………………………………………………………………. ۳۶

۸-۲-۷-درخشندگی…………………………………………………………………………………….. ۳۷

۸-۲-۸-پخشایی…………………………………………………………………………………………. ۳۸

۸-۲-۹-تعادل…………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۸-۲-۱۰-ترکیب…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۸-۲-۱۱-ترکیب ارکستر……………………………………………………………………………….. ۳۹

۸-۲-۱۲-حاضر جوابی…………………………………………………………………………………. ۴۰

۸-۲-۱۳-بافت…………………………………………………………………………………………… ۴۰

۸-۲-۱۴-آزادی از اکو………………………………………………………………………………….. ۴۰

۸-۲-۱۵-ازادی از نوفه…………………………………………………………………………………. ۴۱

۸-۲-۱۶-طیف دینامیکی……………………………………………………………………………….. ۴۱

۸-۲-۱۷-کیفیت تنایی………………………………………………………………………………….. ۴۱

۸-۲-۱۸-یکنواختی……………………………………………………………………………………… ۴۲

 • فصل دوم | دانلود رساله خانه موسیقی

معماری و موسیقی………………………………………………………………………………………. ۴۳

بخش اول-معماری در گستره های زمانی و مکانی……………………………………………….. ۴۴

بخش دوم-موسیقی در گستره های زمانی و مکانی……………………………………………….. ۴۵

بخش سوم-مقایسه ی معماری با انواع موسیقی……………………………………………………. ۴۶

بخش چهارم-وحدت گرایی…………………………………………………………………………… ۴۷

بخش پنجم-سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رایج…………………………………………….. ۴۸

بخش ششم-سلسله مراتب در کشف فضا………………………………………………………….. ۴۹

بخش هفتم مکانی……………………………………………………………………………………….. ۵۲

بخش هشتم-نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی……………………………………… ۵۳

بخش نهم-مبانی آفرینش کالبدی موسیقی و معماری……………………………………………… ۵۵

۹-۱-جوهره ی کالبدی…………………………………………………………………………………. ۵۶

۹-۲-ابزارهای ارزیابی جوهره ی کالبدی……………………………………………………………. ۵۷

بخش دهم-ویژگی های کمی جوهره ی کالبدی…………………………………………………… ۵۷

۱۰-۱-ارتفاع صوت و ابعاد علایم بصری…………………………………………………………… ۵۸

۱۰-۲-شدت صوت و فاصله ی علایم بصری……………………………………………………… ۵۹

۱۰-۳-زمان دوام یا کشش……………………………………………………………………………… ۶۰

بخش یازدهم-ویژگی های کیفی جوهره……………………………………………………………. ۶۱

 • فصل سوم

نمونه های مشابه……………………………………………………………………………………….. ۶۲

تالا  رهای موسیقی والت دیستی……………………………………………………………………….. ۶۳

تالا ر سرود ناگااوکا………………………………………………………………………………………. ۶۶

تالا ر فیلارمونیک لوکزامبورگ…………………………………………………………………………. ۶۹

شهر موسیقی رم………………………………………………………………………………………….. ۷۱

تنریف………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

مرکز موسیقیBBC………………………………………………………………………………………. 75

اپرای سیدنی………………………………………………………………………………………………. ۷۷

مرکز موسیقیEthno…………………………………………………………………………………… 77

مرکز موسیقی سیاتل…………………………………………………………………………………….. ۸۰

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۸۱

 • فصل چهارم

بررسی سایت……………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۱- معرفی سایت……………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲- چشم انداز………………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۳- همسایگی‌ها……………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۴- کاربری فعلی  زمین……………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۵-اقلیم…………………………………………………………………………………………………. ۸۶

برنامه ی فضایی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

بخش اول-حوزه ی اداری…………………………………………………………………………….. ۱۰۷

بخش دوم-حوزه ی آموزشی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

۲-۱-سالن تمرین ارکستر……………………………………………………………………………… ۱۰۸

۲-۲-سالن های تمرین کر…………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۲-۳-اتاق های تمرین………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۲-۴-کلاس پیانو………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۲-۵-کلاس های تئوری……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۲-۶-کارگاه تعمیر ساز و سازسازی…………………………………………………………………. ۱۱۱

بخش سوم-حوزه ی فرهنگی………………………………………………………………………… ۱۱۱

۳-۱-تسهیلات شنیدن………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۳-۲-کتابخانه……………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۳-۲-۱-نورپردازی در کتابخانه………………………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۲-۲-آکوستیک کتابخانه……………………………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۳-رستوران……………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۴-موزه ی موسیقی………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۳-۵-بخش اجرا…………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۳-۵-۱-صحنه…………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۵-۲-آپرون…………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۵-۳-شبکه……………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۳-۵-۴-توفال ها………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۵-۵-پرده ی پشت صحنه…………………………………………………………………………. ۱۱۸

۳-۵-۶-پوسته…………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳-۵-۷-درها…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۳-۵-۸-نورها……………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۳-۵-۹-ارتفاع دهنده ها……………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۳-۵-۱۰-داده های اصلی مربوط به صندلی ها……………………………………………………. ۱۱۹

۳-۵-۱۱-انواع چیدن ردیف ها………………………………………………………………………. ۱۱۹

۳-۵-۱۲-راهروهای بین صندلی ها…………………………………………………………………. ۱۲۰

۳-۵-۱۳-دید تماشاچیان………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۳-۵-۱۴-عمق سالن……………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۳-۵-۱۵-مقطع سالن…………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۳-۵-۱۶-نور…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۳-۵-۱۷-تقسیم سالن ها و ارتباط آنها……………………………………………………………… ۱۲۳

۳-۵-۱۸-راحتی و ایمنی تماشاچیان………………………………………………………………… ۱۲۳

۳-۵-۱۹-بلیط فروشی…………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۳-۵-۲۰-سرسرا………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۳-۵-۲۱-سرویس بهداشتی…………………………………………………………………………… ۱۲۵

۳-۵-۲۲-اشکال پلان………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۱-فرم مستطیلی…………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۲-فرم بادبزنی……………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۳-تالارهای نعل اسبی……………………………………………………………………… ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۴-فرم مدور…………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۳-۵-۲۲-۵-فرم پلان نامنظم…………………………………………………………………………. ۱۲۷

۳-۵-۲۲-۶-انتخاب فرم مناسب تالارهای موسیقی………………………………………………. ۱۲۷

۳-۵-۲۳-نکات لازم در طراحی بستر ارکستر……………………………………………………… ۱۲۸

۳-۵-۲۴-مونومانتالیزم در تالار……………………………………………………………………….. ۱۲۹

بخش چهارم-حوزه خدمات………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱-فضاهای کمکی انبار…………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۲-تسهیلات اضافی………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۳-تاسیسات…………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۴-۳-۱-برق……………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۴-۳-۲-تهویه ی مطبوع……………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴-۳-۴-صحنه…………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۴-۳-۵-سیستم آب پاش و ایمنی آتش سوزی……………………………………………………. ۱۳۱

بخش پنجم-ورودی مجموعه…………………………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۱-خارج مجموعه……………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۲-درهای به سمت هال ورودی………………………………………………………………….. ۱۳۳

۵-۳-پیش ورودی و هال ورودی……………………………………………………………………. ۱۳۳

بخش ششم-خلاصه……………………………………………………………………………………. ۱۳۴

بخش هفتم –بررس مسائل  معلولین  در طرح……………………………………………………. ۱۴۱

 • فصل ششم

برنامه‌فیزیکی……………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

 • فصل هفتم

نقشه‌ها و مدارک نهایی…………………………………………………………………………………. ۱۵۳

 • منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۱۶۷

چکیده دانلود رساله خانه موسیقی

در خلال سال ها زندگی بشر ، او خواسته یا ناخواسته به دنبال مفاهیمی چون آرامش ، زیبایی و جاودانگی بوده است.ناخواستگی این معقوله از آن جهت است که خلقت انسان ناخواسته بوده و درون مایی ای به نام فطرت در او نهاده شده تا به کمک آن و رجوع به آن به اصل خویش و وجه الهی خویش بازگردد و در نهایت با خدای خود یکی شود.

در میان این عوالم و هنرها هنری که بیش از همه غیر مادی و آسمانی تر باقی مانده،همانا هنر موسیقی است.

دغدغه ی اصلی من در طراحی خانه موسیقی چگونگی تبدیل موسیقی به فرم و فضای موسیقی و فضای مادی است.یعنی تبدیل موسیقی به معماری،لزوم این کار ازین جهت است که به قول سقراط: هردوی آنها انسان را از شش جهت و سه بعد و بلکه چهار بعد(زمان)احاطه میکنند و هنرهای دیگر این خصیصه را دارا نیستند.

در ایران ما به لحاظ کج فهمی هایی که هنوز هم وجود دارد مقوله ی موسیقی مورد اجهاف فراوان قرار گرفته و میگیرد لذا نیاز به مکان و فضایی که در آن به شناساندن ابعاد موسیقی اقدام شده باشد.

در این راستا به دلیل کمبود چنین فضایی در جامعه ایده ی خانه ی موسیقی به ذهن اینجانب متابدر شده و به خلق تئوریک چنین فضایی اهتمام ورزیدم.ایده ی طرحم برگرفته از خطوط سرعت نور و تارهای سازهای موسیقی الهام گرفته شده است.
 • رساله خانه موسیقی شماره ۳ ^^


نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله خانه موسیقی | دانلود مطالعات خانه موسیقی | رساله کامل خانه موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × پنج =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

15,000 تومان