دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | دانلود مطالعات نمایشگاه گل و گیاه

17,500 تومان

چکیده دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه

امروزه با توجه به آلودگی های زیست محیطی، تهدید سلامت افراد جامعه، بحران های معاصر جهانی، تخریب محیط های شهری بزرگ از جمله تهران و نیز با هدف ایجاد توسعه ی پایداری برای نسل های آینده ایجاد فضاهایی پایدار که به اهداف بالا اختصاص داده شود بسیار ضروری می نماید. تاریخ معاصر معماری ما هموراه عرصه ی بحث و مناظره درباره تکنولوژی بوده است. آنچه مسلم است از فناوری جدید گریزی نبوده و تکنولوژی تقدیر روزگار ماست. اما مسئله ی مهم نحوه ی برخورد و استفاده از آن است. بنابراین خلق معماری متعهد به حفظ زیست کره با بهره یری از تکنولوژی جدید، که آسایش انسان را نیز تامین نماید، در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

هدف این پژوهش ایجاد محیطی برای برقراری ارتباطی صحیح میان انسان ها و گیاهان و ترویج فرهنگ احترام به گیاهان و آشنایی هر چه بیشتر مردم با فواید حضور در گیاهان در زندگی شهری و … بوده است.

توضیحات


دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | دانلود مطالعات نمایشگاه گل و گیاه


دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه + منابع انتهای هر فصل + تصاویر طرح + چکیده فارسی و انگلیسی

فهرست مطالب دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش 3
1-1- مقدمه 3
1-2- دلایل انتخاب موضوع 3
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع 4
1-4- تعریف طرح 5
1-4-1- فضای سبز شهر تهران 5
1-4-2- انواع نمایشگاه گل و گیاه 5
1-5- اهداف ایجاد نمایشگاه گل و گیاه 6
1-6- دلایل انتخاب سایت 7
منابع دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه 8
فصل دوم : اقلیم وتحلیل سایت 8
2-1- ویژگی های جغرافیایی شهر پاکدشت 9
2-2- ویژگی های اقلیمی شهر پاکدشت 9
2-3- توپوگرافی 9
2-4- وزش باد 10
 2-5- جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم 10
2-6- آثار تاریخی 11
2-6-1- امامزاده ها و یک مسجد تاریخی 11
2-6-2- کاروانسراها 11
2-6-3- تپه ها و قلعه ها 11
 2-6-4- آب انبارها و یخچال های قدیمی 12
2-7- عشایری مهمان نواز در 4 گروه 12
2-8-تحلیل سایت 13
2-9-ساختاراصلی طرح 14
2-10-خط آسمان 15
2-11-انواع دید از سایت 16
منابع دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه 17
دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | فصل سوم : مبانی نظری 18
3-1- باغ: باغ ایرانی 18
3-1-1- مفهوم و چیستی باغ 18
3-1-2- باغ ایرانی: سیر تاریخی 19
3-1-3- باغ ایرانی: مفهوم و محتوی 22
3-1-4- باغ ایرانی: فرم و ساختار معماری و عملکردی 23
3-2- استفاده های علمی از گیاهان: 27
3-2-1-1- عناصر معماری 27
3-2-1-2- تقسیم فضا 28
3-2-1-3- ایجاد حفاظ 28
3-2-1-4- کنترل و ایجاد محوطه های خصوصی 28
3-2-2- کاربرد مهندسی گیاهان                                                                                28
3-2-3- کاربرد زیبایی گیاهان در شهرها                                                                        29
3-3- جهت گیری ساختمان را در رابطه با اقلیم                                                                   29
3-4- تاثیر اقلیم ( گرم و خشک ) در طراحی فضاهای کالبدی 29
3-5- معماری: معماری پایدار 32
3-5-1- توسعه پایدار 33
3-5-2- معماری پایدار 35
3-5-2-1- معماری پایدار: دیدگاه 36
3-6- باغ های گیاه شناسی 39
3-6-1- باغ های گیاه شناسی ایران 40
3-7-پیشینه مصرف گل در ایران 41
3-8-موقعیت ایران 41
3-8-مصرف و تولید گل و گیاه در ایران 42
3-9-مراحل پس از برداشت و صادارت 47
3-10-گلخانه (Greenhouse) 50
3-10-2-گلخانه تحقیقاتی (Research G.) 50
3-10-3-گلخانه تفریحی 50
3-10-4-گلخانه تجاری 50
3-10-5- تاریخچه گلخانه 50
3-11-تاریخچه گلخانه در ایران 51
3-12-تاریخچه گلخانه شیشه ای 51
3-13-جهت گلخانه ها 51
3-14- جریان هوا در گلخانه 53
3-15-انواع سازه گلخانه 53
3-16-گلخانه های فلزی یا مدرن 53
3-17-انواع پوشش های گلخانه 54
3-17-1-پلاستیکی 54
3-17-2- PVF 54
3-17-3-شیشه ای 54
3-17-4-پلی کربنات 55
3-18-خصوصیات سازه های پیشرفته و مدرن 55
3-19-آبیاری گلخانه‌ها 56
3-20-انواع روش‌های آبیاری 56
3-20-1-آبیاری تحت فشار 57
3-20-2- آبیاری قطره‌ای 57
3-21-وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ 57
3-22-اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ 57
3-23-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 59
 3-23-1-ﺳﺎﻳﻪ دادن 59
3-23-2-اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮی 59
3-24-سکوها و بسترهای کشت 60
3-23-4-1-نحوه قرار گرفتن سکوها 61
3-23-4-2-سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 61
3-24-زهکشی گلخانه 61
منابع دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه 62
فصل چهارم: ضوابط واستانداردها 63
4-1-مقدمه 63
4-2- تقسیم بندی فضا های طراحی 63
4-2-1- فضا های نمایشگاهی 64
4-2-1-1- مشخصات فیزیکی نمایشگا های دائمی 64
4-2-1-1-1-محل و ساختمان 64
4-2-1-1-2– تالار های نمایشی 65
4-2-1-1-3-تالار ورودی 65
4-2-2-تقسیم فضایی نمایشگاه های دائمی 65
مراکز جنبی نمایشگاه های دائمی
4-2-2-1-تالار های نمایشگاه موقت و سخنرانی 66
4-2-2-2- کتابخانه و مراکز استاد 66
4-2-2-3- ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان 67
4-2-2-4- طول قفسه ها 67
4-2-2-5-استاندارد میزها 68
4-2-2-6-نور پردازی 68
4-2-2-7-تناسبات بدن انسان 69
4-2-2-8- محیط و فضای داخلی کتابخانه 69
4-2-2-9-ارتفاع سقف کتابخانه 70
4-2-2-10-پوشش کف کتابخانه 70
4-2-2-11- پنجره ها 71
4-2-2-12-نور کتابخانه 71
4-2-2-13-رنگ کتابخانه 71
4-2-2-14-شبکه و تعداد ستون ها 71
4-2-2-13-فضای رفت و آمد 72
4-2-2-15- میز امانت 72
4-2-2-16- سالن مطالعه 72
4-2-3- آزمایشگاه 73
4-2-4- چایخانه و کافه تریا 73
4-2-5- بخش امور اداری 74
4-2-6- فضاهای آموزشی 74
4-2-6-1-کلاس های درس 74
4-2-6-2- تالارهای درس و سخنرانی 75
4-2-7- آمفی تئاتر 76
4-2-7-1- موقعیت مکانی 76
4-2-7-2-ورودی و خروجی سالن 76
4-2-7-3-مشخصات راهروها 76
4-2-7-4-شیب کف 77
4-2-7-5- صندلی ها ونحوه انتظام آنها 77
4-2-7-6- صحنه ی نمایش یا سن 77
4-2-7-7- اتاق اپراتور 78
4-2-7-8- سالن انتظار 78
4-2-7-9- آکوستیک در آمفی تئاتر 78
4-2-7-10- بالکن ها 78
4-2-8- سرویسهای بهداشتی 78
4-2-9- تجهیزات فنی و تاسیسات 79
4-2-10- پارکینگ 79
4-3- طراحی گلخانه و معیارهای مرتبط با آن 79
4-3- 1-حداقل های سطح و تولید برای احداث گلخانه 81
4-4- موارد فنی قبل از ساخت گلخانه 82
4-4-1-جهت باد غالب 82
4-4-2-موارد فنی در حین ساخت گلخانه 82
4-4-3-نور 83
4-4-4-دما 83
4-4-5-رطوبت 83
4-4-6-دی اکسید کربن 84
4-5- موارد فنی تجهیزات و تأسیسات 84
4-6- سیستم بهداشتی 87
4-7- سیستم های آبیاری 88
4-8- موارد فنی بستر کشت 89
منابع 98
دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | فصل پنجم : نمونه های موردی 99
5-1- نمایشگاه (بازار)های گل و گیاه 99
5-1-1-1-نمایشگاه گل تهران 99
5-1-2- یک گلخانه نمونه 101
5-2- نمونه های خارجی 104
5-2-1- باغ بهشت بریتانیا 104
5-2-1-1-سایت 105
5-2-1-2-طراحی 106
5-2-1-3-بیوم ها 108
5-2-1-4-ساختمان 109
5-2-2- گلخانه بزرگ باغ ملی گیاه شناسی ولز 110
منابع 112
فصل ششم – بررسی سازه 113
6-1- سازه فلزی 113
6-1-1- پی سازی 113
6-1-2- اتصال ستون به صفحه ستون 114
6-1-3- ستون گذاری 115
6-1-4- باد بند 115
6-1-5- پوشش سقف ساختمان 115
6-1-6- سقف تیرچه بلوک 116
6-1-7- پل ها 116
6-1-8- تیغه بندی 117
6-1-9- پله ها 117
6-1-10- آسانسور 118
6-2-نمونه ای از استانداردهای اصلی ساخت یک گلخانه 118
6-2-2-گلخانه ی سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی ( FAO ) 120
منابع 121
دانلود رساله های معماری نمایشگاه گل و گیاه | فصل هفتم : کانسپت 122
مقدمه 122
7-1-کانسپت 122
7-2-معماری اسلیمی 122
ورود طراحی هندسی به هنر اسلیمی (اسلامی) 122
7-3-نمونه طرح های هندسی 125
7-4-روند طراحی سایت 126
7-6-روند طراحی حجم 127
7-7–نحوه پیشبرد طرح 128
منابع 128
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                        صفحه
جدول 1-4-حداقل های سطوح گلخانه 82
جدول 2-4مساحت ابنیه مورد نیاز متناسب با طرح و مساحت واحد گلخانه ای 86
جدول 3-4- رنامه ریزی فیزیکی پروژه 91
جدول 4-4- برنامه ریزی فیزیکی پروزه 92
جدول 5-4- مساحت حوزه آموزشی 93
جدول 6-4- مساحت حوزه تجاری 93
جدول7-4- مساحت حوزه خدماتی 94
جدول 8-4- مساحت حوزه اداری 95
جدول 9-4- مساحت حوزه آموزشی (کتابخانه) 95
جدول 10-4- مساحت حوزه آموزشی (سالن اجتماعات) 96
جدول 11-4- مساحت حوزه آموزشی (قسمت اموزش) 97
جدول 12-4-مساحت بخش نمایشگاه دائمی 98
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر2-1-موقعیت خورشید 10
تصویر2-2-موقعیت خورشید درتابستان وزمستان 10
تصویر2-3-خط آسمان(غربی) 15
تصویر4-2-  خط اسمان(شرق) 15
تصویر5-2-دیدازخارج به داخل سایت                           16
تصویر4-2-دیدازداخل به خارج سایت 17
تصویر 1-3-عکس باغ ایرانی 18
تصویر2-3-عکس باغ فین کاشان 20
تصویر3-3-باغ قدیمی 23
تصویر4-3-فرم باغ ایرانی 23
تصویر5-3-ساختارباغ ایرانی 24
تصویر6-3-چهارباغ 25
تصویر7-3-هرم ساختارباغ ایرانی 26
تصویر8-3-سایت کوشک 27
تصویر8-3-گلخانه 51
تصویر1-4-عکس کتابخانه(سه بعدی) 73
تصویر1-5-پرسپکتیو داخلی  نمایشگاه گل 100
 تصویر2-5-پرسپکتیو داخلی نمایشگاه گل 100
تصویر3-5-پرسپکتیوخارجی نمایشگاه گل 100
تصویر4-5-نمایشگاه گل گفتگو 101
تصویر5-5-گل آرایی نمایشگاه گفتگو 101
 تصویر6-5-عکس گلخانه پاکدشت                                                  101
تصویر 7-5-عکس داخلی گلخانه 101
تصویر8-5-عکس داخلی گلخانه 103
 تصویر9-5-عکس گلخانه پلاستیکی 103
تصویر10-5-گلخانه باغ بهشت بریتانیا 104
تصویر11-5-عکس خارجی بریتانیا 105
تصویر12-5-عکس گودبرداری سایت بریتانیا 106
تصویر13-5-عکس هوایی از سایت 108
تصویر14-5-پرسپکتیو داخلی بیوم بریتانیا 109
تصویر15-5-باغ ملی ولز 110
تصویر16-5-پرسپکتیو داخلی نمایشگاه ولز 111
تصویر17-5-پرسپکتیوخارجی 112
تصویر18-5-پلان نمایشگاه ولز 112
تصویر1-7-نمونه طرح  های اسلیمی 125
تصویر2-7-نمونه طراحی اسلیمی 125
 تصویر3-7-روند طراحی سایت پلان 126
تصویر 4-7-اجرای طبقه همکف 127
 تصویر 5-7-اجرای طبقه اول 127
 تصویر6-7-اجرای طبقه دوم 127
تصویر7-7-اجرای طبقه سوم 127
فهرست نقشه ها
    عنوان صفحه
نقشه 1-2-دسترسی های اصلی وفرعی به سایت 13
2-2-نقشه دسترسی های سایت  نقشه 14
پلان طبقه همکف 130
پلان طبقه اول 131
پلان طبقه دوم 132
پلان طبقه سوم 133
پلان مبلمان طبقه همکف 134
پلان مبلمان طبقه اول 135
پلان مبلمان طبقه دوم 136
پلان مبلمان طبقه سوم 137
پلان آکس بندی طبقه همکف 138
پلان آکس بندی طبقه اول 139
پلان آکس بندی طبقه دوم 140
پلان آکس بندی طبقه سوم 141
پلان تاسیسات 142
گلخانه اول 143
گلخانه دوم 144
سایت 145
نمای شمالی و شرقی 146
برش 147

چکیده دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه

امروزه با توجه به آلودگی های زیست محیطی، تهدید سلامت افراد جامعه، بحران های معاصر جهانی، تخریب محیط های شهری بزرگ از جمله تهران و نیز با هدف ایجاد توسعه ی پایداری برای نسل های آینده ایجاد فضاهایی پایدار که به اهداف بالا اختصاص داده شود بسیار ضروری می نماید.

تاریخ معاصر معماری ما هموراه عرصه ی بحث و مناظره درباره تکنولوژی بوده است. آنچه مسلم است از فناوری جدید گریزی نبوده و تکنولوژی تقدیر روزگار ماست. اما مسئله ی مهم نحوه ی برخورد و استفاده از آن است. بنابراین خلق معماری متعهد به حفظ زیست کره با بهره یری از تکنولوژی جدید، که آسایش انسان را نیز تامین نماید، در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

هدف این پژوهش ایجاد محیطی برای برقراری ارتباطی صحیح میان انسان ها و گیاهان و ترویج فرهنگ احترام به گیاهان و آشنایی هر چه بیشتر مردم با فواید حضور در گیاهان در زندگی شهری و … بوده است.  • رساله نمایشگاه گل و گیاه شماره 2 ^^

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

164 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

11.4 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | دانلود مطالعات نمایشگاه گل و گیاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده