قیمت برای شما:14,000 تومان

چکيده رساله طراحی خانه موسیقی
سیر تطور فرهنگ بشری پر جاذبه است. چرا که تمدن و فرهنگ، وسعتی دارد به گستردگی آدمی و موسیقی نیز یکی از ارکان اساسی فرهنگ محسوب می‌شود.

پروژه حاضر، خانه‌ی موسیقی نمین است. هدف از این پروژه تجمع بخشیدن و ایجاد یک مرکز به منظور ارایه و معرفی موسیقی است. خانه موسیقی نمین به منظور آشنایی هر چه بیشتر مردم با موسیقی، که شامل موسیقی سنتی ایران و موسیقی پربار کشورهای دیگر است، مورد توجه و طراحی قرار گرفته است. که در آن علاوه بر برگزاری کنسرت‌ها، سازماندهی به امر آموزش و در نهایت ایجاد یک مرکز و موزه موسیقی برای آشنایی با وسایل موسیقی نیز از اهداف پروژه بوده است.

در این پروژه سعی شده است که ضمن مطالعه موسیقی به عنوان پایه و مبنای پروژه، ارتباط آن با معماری به عنوان زمینه آکادمی و حرفه‌ای طراح مورد بررسی و توجه قرار گرفته و در نهایت یکسری اصول، احکام و یا به بیان بهتر نتایجی را استخراج کرد و ارتباطی منطقی و موجه بین مبانی موسیقایی و مبانی مهندسی طرح برقرار کرد.

فهرست


رساله طراحی خانه موسیقی | مطالعات طراحی خانه موسیقی | خانه موسیقی


رساله طراحی خانه موسیقی

فهرست مطالب رساله طراحی خانه موسیقی

چکیده

مقدمه. ۱

۱-۱-تبیین موضوع.. ۳

۱-۲- دلایل انتخاب موضوع.. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انتخاب پروژه: ۴

۱-۴- اهداف کلان.. ۵

۱-۵-۱- تأمین نیازهای فرهنگی.. ۵

۱-۵-۳- اهداف کالبدی.. ۶

۱-۶- معرفی روش و فرآیند طراحی.. ۶

۲-۱- مفاهیم و تعاریف موسیقی.. ۱۰

۲-۲- تعریف موسیقی.. ۱۱

۲-۲-۳- انواع موسیقی.. ۱۲

۲-۲-۳-۱- موسیقی محلی.. ۱۶

۲-۲-۳-۲- موسیقی مذهبی ایرانی..

رساله طراحی خانه موسیقی

۲-۲-۳-۳- موسیقی ضربی – ضرب‌دار. ۱۷

۲-۲-۳-۴- موسیقی یکنواخت… ۱۷

۲-۲-۳-۵- موسیقی توصیفی.. ۱۸

۲-۲-۳-۶- موسیقی دراماتیک…. ۱۸

۲-۲-۳-۷- موسیقی سنتی.. ۱۸

۲-۲-۳-۸- موسیقی کلاسیک…. ۱۸

۲-۲-۳-۹- موسیقی افقی.. ۱۹

۲-۲-۳-۱۰- موسیقی الکترواکوستیک…. ۱۹

۲-۲-۳-۱۱- موسیقی الکترونیک…. ۱۹

۲-۲-۳-۱۲- موسیقی معماری.. ۱۹

۲-۲-۴- نقش موسیقی در زندگی.. ۱۹

۲-۲-۵- جدول پیوندهای موسیقی و معماری: ۲۰

۲-۲-۶- نتیجه‌گیری.. ۲۱

(فصل سوم)مبانی نظری طرح.. ۲۱

۳-۱- تئوری‌های مرتبط با موضوع.. ۲۳

۲-تاریخ موسیقی ایران.. ۲۳

۳-۱-۲- ملیّت‌ها و فرهنگ‌ها و سالن کنسرت… ۲۵

رساله طراحی خانه موسیقی

۳-۱-۳-۲- تکامل سال‌های کنسرت در طول تاریخ.. ۲۶

۳-۱-۳-۱- ویژگی ساختار صحنه در هنر یونان باستان.. ۲۶

۳-۱-۳-۲- ویژگی‌های تالار موسیقی ایرانی.. ۲۸

۳-۱-۴- مفاهیم عمومی صحنه و تالار. ۲۹

۳-۱-۵- شباهت‌ها و تفاوت‌های صحنه و تالار. ۳۰

۳-۱-۶- مفاهیم آکوستیکی.. ۳۲

۳-۱-۶-۱- عوامل فیزکی.. ۳۲

۳-۱-۶-۲- عوامل ذهنی.. ۳۴

۳-۱-۷- انسان و طبیعت… ۳۵

۳-۱-۷-۲-تاثیرطبیعت در زندگی مردم. ۳۵

۳-۱-۷-۳- طبیعت و منظرگرایی.. ۳۶

۳-۲-احکام و معیارهای نظری طراحی.. ۳۷

۳-۲-۱- آشنایی با گونه‌های تالار. ۳۷

۳-۲-۲- ضرورت‌ها در طراحی سالن کنسرت و صحنه. ۴۰

)فصل چهارم)نمونه موردی ۴۰

۴-۱-  معرفی و تحلیل مصداق‌ها و نمونه‌های تاریخی ایران.. ۴۵

۴-۱-۱-اتاق موسیقی عالی قاپو. ۴۵

۴-۱-۲- تکیه دولت… ۴۷

۴-۱-۳- تالار مدرسه دارالفنون.. ۴۷

۴-۲- نمونه داخلی.. ۴۹

۴-۲-۱-۱- ورودی.. ۴۹

۴-۲-۱-۲- اتاق کنترل.. ۵۰

۴-۲-۱-۳- سالن های نمایش…. ۵۰

۴-۲-۱-۴- عمده ترین اهداف این کانون‌ها و گالری‌ها: ۵۱

۴-۳- بررسی نمونه های خارجی.. ۵۱

۴-۳-۱-۲- فضای داخلی سالن.. ۵۲

۴-۳-۱-۳- بدنه سالن.. ۵۳

۴-۳-۲- تالار کنسرت لوکزامبورگ… ۵۴

۴-۳-۲-۱- مکان: لوکزامبورگ… ۵۴

۴-۳-۲-۲- سرسرای ورودی.. ۵۵

۴-۳-۲-۳- طراحی داخلی.. ۵۶

۴-۳-۲-۴- حجم تالار موسیقی.. ۵۶

۱-۵ : شناخت بستر طرح.. ۵۹

۱-۱-۵ : ساختار فرهنگی.. ۵۹

۲-۱-۵ : ویژگی های فرهنگی و هنری.. ۵۹

۳-۱-۵ : زبان.. ۶۰

۴-۱-۵ : فولکلور یا ادبیات شفاهی.. ۶۰

۵-۱-۵ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی.. ۶۱

۶-۱-۵ : آداب پذیرایی: ۶۱

۵-۱-۵ : ویژگی‌های فردی: ۶۲

۲-۵ : اقلیم و هواشناسی.. ۶۳

۱-۱۰-۳ جمعیت… ۶۵

۳-۵ : ویژگی‌های زمین شناسی نمین.. ۶۵

۱-۳-۵ : پوشش گیاهی.. ۶۶

۲-۳-۵ : منابع آبی و هیدرولوژی.. ۶۶

رود نمین چای.. ۶۶

رود آپارقیه. ۶۶

۵-۵ : ویژگی های اقلیمی شهرنمین..

رساله طراحی خانه موسیقی

۱-۵-۵ : عوامل اقلیمی.. ۶۷

۲-۵-۵ : عرض جغرافیایی.. ۶۷

۳-۵-۵ : ارتفاع از سطح دریا. ۶۷

۴-۵-۵ : دوری ونزدیکی به دریا. ۶۸

۵-۵-۵ : جریان های هوایی که برمنطقه  اثر می‌گذارند.. ۶۸

۶-۵ : عناصر اقلیمی.. ۶۸

۲-۶-۵ : میانگین حداقل دمای هوا ۶۹

۳-۶-۵ : میانگین حداکثرهای دما. ۶۹

۴-۶-۵ : میانگین روزانه دما. ۷۰

۵-۶-۵ : حداقل مطلق دمای هوا ۷۱

۵-۶-۵ : حداکثر مطلق دمای هوا ۷۱

۶-۶-۵ : تغییرات فصلی دمای هوا ۷۲

۵-۶-۵ : بارندگی.. ۷۳

۸-۶-۵ : حداکثر بارندگی روزانه. ۷۵

رساله طراحی خانه موسیقی

۹-۶-۵ : رطوبت نسبی.. ۷۵

۱۰-۶-۵ : روزهای یخبندان.. ۷۶

۱۱-۶-۵ : باد. ۷۷

۱۲-۶-۵ : وزش بادهای شدید.. ۷۸

پهنه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه. ۷۸

۷-۵ : طراحی اقلیمی.. ۷۹

۱-۵-۵ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما). ۸۱

۲-۵-۵ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی.. ۸۱

۳-۵-۵ :  دیوارهای شمالی.. ۸۲

۴-۵-۵: دیوار شرقی و غربی.. ۸۲

۸-۵ :  جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل.. ۸۲

۱-۵-۵ : روش گیونی.. ۸۲

۲-۸-۵ : روش اصلاح شده (تجدید نظر شده ) گیونی  و مایلن.. ۸۴

۹-۵ : اصول طراحی اقلیمی.. ۸۵

۲-۹-۵ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم.. ۸۶

۳-۹-۵ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم.. ۸۷

۶-۱- بررسی استاندارهای کلان طراحی پروژه. ۸۹

۶-۱-۱- انواع و ابعاد سالن‌های تئاتر. ۸۹

۶-۱-۲- انواع فعالیت… ۸۹

۶-۱-۳- اندازه ارکستر. ۹۰

۶-۱-۴- پخش فیلم.. ۹۰

۶-۱-۵- سالن کنسرت… ۹۰

۶-۱-۶- محدودیت‌های بصری.. ۹۰

۶-۱-۷- چیدمان.. ۹۱

۶-۱-۸- دید.. ۹۴

۶-۱-۸-۱- دید مناسب… ۹۶

۶-۱-۹- ظرفیت سالن.. ۹۷

۶-۱-۱۰: انواع صندلی.. ۹۷

۶-۱-۱۰-۱- نوع قرارگیری صندلی در یک ستون: ۹۸

۶-۱-۱۰-۲- نحوه قرارگیری صندلی بر روی پله‌ها: ۹۹

۶-۱-۱۱- بالکن.. ۱۰۰

۶-۱-۱۲- جایگاه ارکستر. ۱۰۱

۶-۱-۱۳- پرده. ۱۰۲

۶-۱-۱۴- تجهیزات… ۱۰۲

۶-۱-۱۵- فضاهای جانبی.. ۱۰۴

۶-۱-۱۵-۱- اتاق‌های آرایش و لباس…. ۱۰۶

۶-۱-۱۵-۲- اتاق‌های تعویض لباس در کنسرت… ۱۰۶

۶-۱-۱۵-۳- اتاق‌های کارکنان.. ۱۰۷

۶-۱-۱۵-۴- تسهیلات فنی.. ۱۰۸

۶-۱-۱۵-۵- فضاهای عمومی.. ۱۰۸

۶-۱-۱۵-۶- رختکن‌ها. ۱۰۸

۶-۱-۱۵-۷- انبار آلات موسیقی.. ۱۰۸

۶-۱-۱۵-۸- محل تجمع اعضای ارکستر. ۱۰۹

۶-۱-۱۶- نورپردازی.. ۱۰۹

موقعیت منابع نور. ۱۰۹

مکان‌های نصب تجهیزات نورپردازی در دیوار و سقف… ۱۱۰

نمونه‌ای از قرارگیری تجهیزات نورپردازی.. ۱۱۱

۶-۲- سیستم سازه‌ای.. ۱۱۲

۶-۲-۲- سیستم سقف…. ۱۱۲

۶-۲-۲-۱- سقف آمفی تئاتر. ۱۱۳

فهرست تصاویر | دانلود رساله های معماری طراحی خانه موسیقی

تصویر ۳-۲-۱: صحنه یک‌طرفه. ۳۸

تصویر ۳-۲-۲: صحنه دوطرفه. ۳۹

تصویر  ۳-۲-۳: صحنه فروبرده شده ۳۹

تصویر ۴-۱-۱: سقف چینی خانه عالی قاپو. ۴۶

تصویر ۴-۱-۲- تکیه دولت.. ۴۷

تصویر ۴-۱-۳- تالار مدرسه دارالفنون. ۴۷

تصویر ۴-۱- ۳: نقشه طبقه همکف دارالفنون. ۴۸

تصویر ۴-۱-۴: برش طولی از حیاط و تالار دارالفنون………………………………………….. ۴۸

تصویر -۱-۵: نقشه تالارهای دارالفنون ……………………………………………………………………………… ۴۸

تصویر ۴-۲-۱: فرهنگسرای هنر. ۴۹

تصویر ۴-۳-۱: حجم سالن.. ۵۱

تصویر ۴-۳-۲: نما ۵۱

تصویر ۴-۳-۳: بام …………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

تصویر ۴-۳-۱: داخل سالن کنسرت.. ۵۳

تصویر ۴-۳-۲: پلان تالار. ۵۴

تصویر ۴-۳-۳: در حال ساخت …………………………………………………………………………………………..۵۴

تصویر ۴-۳-۴: حجم تالار کنسرت لوکزامبورگ.. ۵۵

تصویر ۴-۳-۵: سراسری ورودی.. ۵۵

تصویر ۴-۳-۶: تالار کنسرت.. ۵۶

تصویر ۶-۱-۱: چیدمان دایره‌وار. ۹۱

تصویر ۶-۱-۳: دیاگرام صحنه دوطرفه. ۹۱

تصویر ۶-۱-۵: The transverse space in use at mannheim.. 91

تصویر ۶-۱-۶: The Theatre Epidaurus. 92

تصویر ۴-۳-۴: حجم تالار کنسرت لوکزامبورگ.. ۵۵

تصویر ۴-۳-۵: سراسری ورودی.. ۵۵

تصویر ۴-۳-۶: تالار کنسرت.. ۵۶

تصویر ۶-۱-۱: چیدمان دایره‌وار. ۹۱

تصویر ۶-۱-۳: دیاگرام صحنه دوطرفه. ۹۱

تصویر ۶-۱-۵: The transverse space in use at mannheim.. 91

تصویر ۶-۱-۶: The Theatre Epidaurus. 92

تصویر ۶-۱-۷: چیدمان دایره‌وار. ۹۲

تصویر ۶-۱-۸: The Theate Bosra. 93

تصویر ۶-۱-۹: دید نامطلوب.. ۹۳

تصویر ۶-۱-۸- دید. ۹۴

تصویر ۶-۱-۱۰: خطوط دید. ۹۴

تصویر ۶-۱-۱۱: خطوط دید…….. …………………………………………………….……………………      ۹۴

تصویر ۶-۱-۱۲: خطوط دید ……………………………………………………………………………………………۹۴

تصویر ۶-۱-۱۴: برقراری ارتباط مناسب بین تماشاچی و بازیگر. ۹۵

تصویر ۶-۱-۱۵: دید مناسب.. ۹۶

تصویر ۶-۱-۱۶: نمایش انواع چیدمان صندلی.. ۹۶

تصویر ۶-۱-۱۷: seating with arms. 98

تصویر ۶-۱-۱۸: continual seating. 99

تصویر ۶-۱-۱۹: نحوه قراگیری صندلی بر روی پله‌های بالکن.. ۹۹

تصویر ۶-۱-۲۰: پله فرار بسته. ۱۰۰

تصویر ۶-۱-۲۱: ارتباط بین دو پله فرار ……………………………………………………… ۱۰۰

تصویر ۶-۱-۲۲: پله فراربا چشم پله…………………………………………………………….. ۱۰۰

تصویر ۶-۱-۲۳: پلان تخلیه تئاتر لئون ………………………………………………………………………………۱۰۰

تصویر ۶-۱-۲۴: پلان تخلیه تئاتر تری‌پر. ۱۰۱

تصویر ۶-۱-۲۵: جایگاه ارکستر. ۱۰۱

تصویر ۶-۱-۲۶: موقعیت قرارگیری پرده‌ها نسبت به هم. ۱۰۲

تصویر ۶-۱-۲۷: سطوح آویزان از سقف برای عدم رؤیت تأسیسات.. ۱۰۳

تصویر ۶-۱-۲۸: دیوارهای کاذب برای عدم رؤیت فضای آماده شدن بازیگران. ۱۰۳

تصویر ۶-۱-۲۹: اتاق‌های تعویض لباس برای گروه کر. ۱۰۴

تصویر ۶-۱-۳۰: اتاق تعویض لباس برای کادر فنی.. ۱۰۴

تصویر ۶-۱-۳۱: تعویض لباس برای گروه باله. ۱۰۴

تصویر ۶-۱-۳۲: اتاق تعویض لباس برای ۴ نفر. ۱۰۵

تصویر ۶-۱-۳۳: اتاق تعویض لباس تک نفره ۱۰۵

تصویر ۶-۱-۳۵: اتاق‌ تمرین معمولی.. ۱۰۷

تصویر ۶-۱-۳۶: صحنه تمرین بزرگ.. ۱۰۷

تصویر ۶-۱-۳۷: نور متمرکز از ۱۰۹

تصویر ۶-۱-۳۸: نور متمرکز از بالا …………………………………………………………………………………..۱۰۹

تصویر ۶-۱-۳۹: موقعیت منابع نور. ۱۱۰

تصویر ۶-۱-۴۰: تجهیزات نورپردازی در دیوارها SLOT WALL. 110

تصویر ۶-۱-۴۱: نمونه‌ای از قرار‌گیری تجهیزات در دیوار. ۱۱۱

تصویر ۶-۱-۴۲: استانداردهای تجهیزات نورپردازی که در سقف قرار می‌گیرد. ۱۱۱

تصویر ۶-۱-۴۳: اتاق کنترل  ۱۱۲
چکیده رساله طراحی خانه موسیقی
سیر تطور فرهنگ بشری پر جاذبه است. چرا که تمدن و فرهنگ، وسعتی دارد به گستردگی آدمی و موسیقی نیز یکی از ارکان اساسی فرهنگ محسوب می‌شود.

پروژه حاضر، خانه‌ی موسیقی نمین است. هدف از این پروژه تجمع بخشیدن و ایجاد یک مرکز به منظور ارایه و معرفی موسیقی است. خانه موسیقی نمین به منظور آشنایی هر چه بیشتر مردم با موسیقی، که شامل موسیقی سنتی ایران و موسیقی پربار کشورهای دیگر است، مورد توجه و طراحی قرار گرفته است. که در آن علاوه بر برگزاری کنسرت‌ها، سازماندهی به امر آموزش و در نهایت ایجاد یک مرکز و موزه موسیقی برای آشنایی با وسایل موسیقی نیز از اهداف پروژه بوده است.

در این پروژه سعی شده است که ضمن مطالعه موسیقی به عنوان پایه و مبنای پروژه، ارتباط آن با معماری به عنوان زمینه آکادمی و حرفه‌ای طراح مورد بررسی و توجه قرار گرفته و در نهایت یکسری اصول، احکام و یا به بیان بهتر نتایجی را استخراج کرد و ارتباطی منطقی و موجه بین مبانی موسیقایی و مبانی مهندسی طرح برقرار کرد.

  • رساله خانه موسیقی شماره ۴ ^^

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

145 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

20 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رساله طراحی خانه موسیقی | مطالعات طراحی خانه موسیقی | خانه موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test