قیمت برای شما:660,000 تومان


مقدمه پروپوزال مجموعه فرهنگي تجاری


این پروژه پژوهشی است در عرصه دانش معماری که با عنوان طراحی مجموعه  فرهنگي تجاری در استان زنجان با تاکید بر چند مقوله حفظ وزنده كردن هنر وارتقائ سطح فرهنگي هنري باتوجه به غناي فرهنگي استان وايجادزمينه هاي تجاری وتفريحي سالم وافزايش شورونشاط درمردم وجوانان وبخصوص هدايت استعدادهاي هنري آنهادرمسيرصحيح زندگي به منظورجلوگيري ازبه انحراف كشيدن آنها سعی بر آن شده است که با تلفیق عملکردهای فرهنگي و تجاری . سایت مورد ….

فهرست


دانلود پروپوزال مجموعه فرهنگی تجاری | پروپوزال طراحی مجموعه فرهنگی تجاری


دانلود پروپوزال مجموعه فرهنگی تجاری + سربرگ
عنوان طرح: مجموعه فرهنگی تجاری

تعهد نامه اصالت طرح و پایان نامه تحصیلی

فرم تصویب پروپوزال

چکیده

مقدمه

دلایل انتخاب موضوع

فعالیت های عمده مجموعه فرهنگی تجاری:

جنبه اقتصادی وفرهنگی طرح

معرفی سایت

محدوده زمین

– بررسی دید و منظر سایت

نمونه های داخلی

نمونه های خارجی

چکیده دانلود پروپوزال مجموعه فرهنگی تجاری

اندیشه تاسیس یک مجموعه فرهنگی تجاری در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهر نشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر ، محله ، ناحیه و … کاربری های جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربری های مسکونی یا تجاریی یا تفریحی ویاسازمانها و .. تخصیص….

مقدمه دانلود پروپوزال مجموعه فرهنگی تجاری

این پروژه پژوهشی است در عرصه دانش معماری که با عنوان طراحی مجموعه  فرهنگی تجاری در استان زنجان با تاکید بر چند مقوله حفظ وزنده کردن هنر وارتقائ سطح فرهنگی هنری باتوجه به غنای فرهنگی استان وایجادزمینه های تجاری وتفریحی سالم وافزایش شورونشاط درمردم وجوانان وبخصوص هدایت استعدادهای هنری آنهادرمسیرصحیح زندگی به منظورجلوگیری ازبه انحراف کشیدن آنها سعی بر آن شده است که با تلفیق عملکردهای فرهنگی و تجاری . سایت مورد ….

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

29 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

error: ای پی شما ذخیره گردید !
Test
Test